Set Hoff Bethau

Set mis
Chwefror
2022
February
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Triban Hoff Bethau  - Offerynnol
Triban - favourite things - Instrumental
Midi
Gif
Triban Hoff Bethau  - Cân
Triban - favourite things - Song
Midi
Gif
Blodau'r Grug
The flowers of the heather
Midi
Gif
O Gylch y Ford Gron
Around the round table
 
Midi
Gif
Set Hoff BethauChwarae'r set
Play the set
Chwarae'r set yn araf
Play the set slowly
Chwarae'r set yn araf iawn
Play the set very slowly

Dyma set a ysbrydolwyd gan drac agoriadol yr albwm a gyhoeddwyd yn y 1970au gan y band gwerin arloesol o Dde Cymru, Yr Hwntws, Triban Hoff Bethau, gyda chyflwyniad ffidil bywiog Mike Lease.
Amlinellir yr unawd ffidil honno isod heb addurniadau'r rholiau hyfryd y mae Mike yn eu canu.
Mae'r fersiwn honno wedi'i chynnwys isod hefyd.
Disgrifir Tribannau hefyd yn set Tachwedd 2014: Tribannau Morgannwg, gyda gwahannol fersiynnau.
Mae dwy alaw fywiog arall yn dilyn o lyfr cerddoriaeth dawnsiau Cymdeithas Ddawns Werin Cymru gan ein haelod a’r telynor deires byd-enwog Robin Huw Bowen: Blodau’r Grug ac O Gylch y Ford Gron.
Digon hawdd yw cynnwys  addurniadau tebyg i rai Mike Lease yn y ddwy dôn.

This is a set inspired by Triban Hoff Bethau, the opening track of the ground-breaking album by South Wales folk band Yr Hwntws (the South Walians).Tthe lively fiddle introduction of Mike Lease is outlined below without the ornamentation of the delightful rolls which Mike includes; the sung verses are also included below. The Triban (tri = three) is described further in the in the November 2014 set: Tribannau Morgannwg (Glamorgan Tribans).
Two other lively tunes follow from the Welsh Folk Dance Society's book of music for dances presented by our member and world-renown Welsh triple harpist Robin Huw Bowen: Blodau'r Grug and O Gylch y Ford Gron.
Both tunes can readily accept Mike Lease-type ornamentation.


Chwarae'r alaw'r offeryn
Play the instrumental melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r alaw'r gân
Play the song melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Tri pheth sy’n cwnnu ‘nghalon,
Bod gen i arian ddigon,
Cael wybran haf yn deg uwch ben
A chusan Gwen IIiw’r inon.

Mae’r gwynto’dd yn gostegu,
Mae pawb yn myn’d i gysgu;
Mae mab yn aros yn y Ilwyn,
Y Feinir fwyn Iygeittu.

Pan ddaw rhyw gam neu drwbwl,
Pan ddaw rhyw drymllyd gwmwl,
Gweld Gwenno Ian a chanu cân.
Y Triban ladd y trwbwlChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Setiau Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month