Set Llety'r Bugail

Set mis
Tachwedd
2017
November
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Ymadawiad y Brenin
The king's departure

Midi
Gif
Llety'r Bugail
The shepherd's shelter

Midi
Gif
Llety'r Bugail - amrywiad
The shepherd's shelter - variation

Midi
Gif
Set Llety'r Bugail - alawon
Llety'r Bugail set - airsChwarae'r set
Play the set

Dyma set sy'n addas iawn i'r delyn ac felly mae cyfeiliant mwy manwl amdani wedi'i gynnwys.
Alaw urddasol sy'n ddwys a thrist yw Ymadawiad y Brenin, mewn cywair lleddf ond mae'n codi gyda gobaith i'r cywair mwyaf yn yr ail ran cyn dychwelyd yn ôl i'r lleiaf ar y diwedd. Defnyddir yr alaw hon fel arfer i gyfeiolio i orymdaith derwyddau'r Orsedd yn yr Eiseddfod Cenedlaethol. Atgyfodwyd cysyniad Gorsedd y Beirdd a' gorymdaith y Derwyddon gan Iolo Morgannwg yn gynnar yn y 19eg ganrif.
Mae Llety'r Bugail yn alaw orymdeithio sy'nboblogaidd mewn priodasau fel gorymdaith y briodferch ac mae sawl fersiwn ohoni ar YouTube. Mae fersiwn byrrach, gan ddefnyddio dim ond rhan A o'r alaw, wedi'i chynnwys yn set Hiraeth (Mai 2014), yn y casgliad hwn. Yma, mae'r adran B yn mynd i'r lleddf cyn dychwelyd i'r cywairi mwyaf. Mae amrywiad arpeggio wedi'i gynnwys hefyd.

This is good set for the harp and a fairly detailed accompaniment is included.
Ymadawiad y Brenin  (The King's departure)
is a dirge in the minor key but rising with hope into the major in the second part before returning to its sombre beginnings. This typically Welsh tune is used for the procession of  the Gorsedd pf bards, druids of the National Eiseddfod selected because of their services to Wales. The order was resurrected by Iolo Morgannwg early in the the 19th century.
Llety'r Bugail (the Shepherd's Shelter) is a lovely processional tune popular at weddings and there are several versions of it up on YouTube. A shorter version, using only the A part of the tune, is included in the Hiraeth set (May 2014), in this collection. Here, the B section goes into the minor before returning to the major. An arpeggio-based variation is also included.
Noder bod y nodau-a-hanner yn bariau 1,3, 21 a 23 yn aml yn cael ei dal ychydig yn hirach bron i nodyn a thri-chwarter.
Note that the dotted notes in bars 1, 3, 9,21 and 23 are often held out slightly longer, almost double-dotted to dramatic effect.

Chwarae'r alaw
Play the melody

Noder bod yr ail a'r trydydd nodau yn bariau 1,3, 11,13, 25 a 27 yn aml yn cael ei chwarae fel dau cwafer ac nid wedi'i dotio.
Note that the second and third notes in bars 1, 3, 9,11,13, 25 and 27 are often played as two quavers rather than dotted as shown above.

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly

Chwarae'r amrywiad
Play the variation
Chwarae'r amrywiad yn araf
Play sthe variation slowly
Chwarae'r alaw gyda'r amrywiad
Play the tune with the variation

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month