Set Nadolig

Set mis
Rhagfyr
2017
December
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Nos Galan yn D - fersiwn i ganu
Deck the halls - in D - singing version

Midi
Gif
Nos Galan yn G - fersiwn i ddawnsio
Deck the halls - in G - dance version

Midi
Gif
Tŷ Coch Caerdydd
The Red House of Cardiff

Midi
Gif
Clychau'r Nadolig
Jingle Bells

Midi
Gif
Set Nadolig - cân a dawns (polca)
Christmas Set  - a song and a dance (polka)


Geiriau Nos Galan
Words with phonetic version and translation
Chwarae'r set
Play the set

Mae'r set hon yn dechrau gyda Nos Galan sydd yn adnabyddus dros y byd fel cân aeaf Deck the Halls. Mae cywair D yn addas iawn i'w chanu gyda'r offerynnau sy'n cael eu defnyddio gan werinwyr. Yn dilyn hon mae fersiwn yng nghywair G sy'n rhedeg yn hwylus i gyfeilio i ddawnswyr.
Mae fersiwn Nos Galan yng nghywair G yn arwain yn drefnus i'r alaw ddawns Tŷ Coch Caerdydd sydd yn adnabyddus iawn ac yn rhan o set arall yn y casgliad hwn. Mae'n cael ei chynnwys yma oherwydd bod alaw Jingle Bells yn aml yn cael ei defnyddio fel ail alaw wrth gyfeilio i'r ddawns mewn twmpathau o gwmpas adeg y Nadolig. Mae ganddi'r un strwythur 48 bar wrth ganu'r cytgan, y pennill ac wedyn y cytgan eto
 

This Christmas set starts with the original Welsh version of the well-known Deck the Halls Christmas song which is a New Year's Eve song, Nos Galan,  D is a good key for singing it with the usual folk instruments but the tune is also used in a Welsh dance and G is the normal key for this, so both versions are included .
The G wersion of Nos Galan leads nicely into Tŷ Coch Caerdydd (the Red House of Cardifff) which is a well-known Welsh dance tune included elsewhere in this collection. It is included here because a tune commonly used as an alternative melody in Welsh dances held around Christmas time is Jingle Bells which has the same 48-bar structure if played as a chorus, versre then chorus.

1. Oer yw'r gwr sy'n methu caru,
     Ffa la la la la, la la la la.
Hen fynyddoedd annwyl Cymru,
     Ffal la la la la, la la la la.
Iddo ef a'i gâr cynhesaf,
     Ffal la la la la, la la la la.
Gwyliau llawen flwyddyn nesaf,
     Ffal la la la la, la la la la.

2. I'r helbulus oer yw'r biliau   Ffa la ......
Sydd yn dyfod yn y Gwyliau,  Ffa la ......
Gwrando bregeth mewn un pennill,  Ffa la .....
Byth na waria fwy na'th ennill.  Ffa la .....

3. Oer yw'r eira ar Eryri,   Ffa la .....
Er fod gwrthban gwlanen arni,  Ffa la .....
Oer yw'r bobol na ofalan',  Ffa la .....
Gwrdd a'u gilydd ar Nos Galan,
Ffal la la la la, la la la la.


Chwarae'r alaw yn D
Play the melody in D
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw yn G
Play the melody in G
Chwarae'r alaw'n araf
Play the melody slowly
Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowlyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month