Set Meillionen

Set mis
Hydref
2017
October
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Hŵ Mlân (Cân Crwtyn y Gwartheg) yn G
(Hoo Mlarn) - The ox driver's song

Midi
Gif
Hŵ Mlân (Cân Crwtyn y Gwartheg) yn D
(Hoo Mlarn) - The ox driver's song

Midi
Gif
Meillionen Meirionnydd
Montgomeryshire Clover

Midi
Gif
Hen Feillionen
Montgomeryshire clover - old version

Midi
Gif
Set Meillionen - cân / dawns llys / polca
 Meillionen Set - song / court dance / polkaChwarae'r set
Play the set

Mae'r set hon yn dechrau gyda chân a ddefnyddiwyd i yrru'r ychen; cafodd ei ganu yn ne Morgannwg. Mae hefyd yn cael yr enwau Gyrru'r Ychen a hefyd Cân Crwtyn y Gwrtheg - mae nifer o ganeuon eraill yn mynd dan yr enwau hyn, gan gynnwys Ton Ton Ton sydd ynb y casgliad hwn. Defnyddiwyd ychen (a oedd yn llai costus na cheffylau) i yrru'r oged a buont yn gweithio'n well pe byddai'r gyrrwr yn canu iddyn nhw; felly cawn yr alaw hyfryd hon. Daeth Stephen Rees yr alaw at Y Glerorfa ac fe'i ganwyd yn Festival Interceltique Lorient yn 2008.
Mae Meillionen yn hen alaw ac mae dwy fersiwn ohonni yma. Mae un yn cael ei defnyddio i gyd-fynd â dawns lysgar mawreddog, ac mae'r llall, Hen Feillionen yn fersiwn hŷn, yr adnabyddir mae'n debyg yn amser y frenhines Elisabeth I. Cafodd Steve Jeans o Sssiwn Caerdydd y syniad o gyfuno Hŵ Mlân gydag alaw ddawns urddasol Meillionen. 

This set starts with an ox-driving song that was sung in south Glamorgan. It is generally known as Gyrru'r Ychen (driving the Oxen) or Cân Crwtyn y Gwartheg (the Ox-boy's song) - there are several using these names including Ton Ton Ton in this collection. Oxen were less expensive than horses were used to drive the plough and they worked much better if the driver sang to them, hence this lovely, lowing melody. Stephen Rees brought it to Y Glerofa and it was performed at the 2008 Lorient Festival Interceltique.
Meillionen (the clover leaf) is an old tune and two versions are given here, one used to accompany a majestic courtly dance and the other, Hen Feillionen (Old Meillionen) an older version repportedly dating back to Elizabethan times. Steve Jeans at the Cardiff Session introduced the idea of following Hŵ Mlân with the courtly Meillionen.


1. Cwyd Mari, cau dy gwyn,   mae hi heddiw'n fore mwyn
Mae'r adar bach yn canu   a'r gwcw yn y llwyn.
Cytgan: Hw Mlân, Hw Mlân, Hw,
2. Chwefror fe aeth yn chwyth   a Mawrth death ar ei ôl,
Ac Ebrill sydd yn gwasgar   briallu ar y ddol.
(Cytgan)
3. Ymlaen fy ychen dri,   ymlane yn gyn â ni,
Ymlaen i ben y dalar,   y breinar yw ein bri.
(Cytgan)
4. Ymlaen y duon ewch,  ei dithau'r llwyd ar ras,
Neu'r haf a ddaw a ninnau  heb dorri'r gwndwn glas.
(Cytgan)Chwarae'r alaw yn G
Play the melody n G
Chwarae'r alaw yn D
Play the melody in D

Chwarae'r alaw
Play the melody

Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month