Set Mantell Siani

Set mis
Hydref
2014
October
set
Setiau - Sets
A,B,C ....

Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 
Gweithdai
Workshops

Mae Cambro Brython a Dic y Cymro yn cael eu chwarae gyda'i gilydd yn aml yng Ngogledd-ddwyrain Cymru. Deƫllir mai'r brodyr Kilbride.wnaeth eu rhoi at ei gilydd yn gyntaf.
Cambro Brython and Dic y Cymro are often played together in North-east Wales.
The Kilbride brothers are credited as the ones who
first put them together in a set.


   Mantell Siani
   Siani's Cape
mp3 + cordiau
mp3 alaw + cordiau
midi
gif

    Y Cambro-Brython
    The Cambro-Brython
mp3 + cordiau mp3
midi
gif

    Dic y Cymro
    Dick the Welshman
mp3 + cordiau mp3
midi
gif

    Set Mantell Siani
 

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month