Set Y Mwnci

Set mis
Medi
2017
September
set

Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month
 


Rîl Gŵyr - fel rîl
The Gower Reel played as a reel
araf / slow
Midi
Gif
Pibddawns Gŵyr
The Gower Reel as a hornpipe

Midi
Gif
Pibddawns y Mwnci
The Monkey Hornpipe

Midi
Gif
Pibddawns y Mwnci - fel rîl
Pure Water - as a reel

Midi
Gif
Set Y Mwnci- pibddawansiau
The Monkey Set - hornpipesChwarae'r set
Play the set

Cenir pibddawns fel arfer mewn amser 12/8 ond mae'n haws i'w darllen o sgôr wedi'i ysgrifennu mewn amser 4/4 ac felly dyna'r ffordd arferol o'i nodi.Mae'r set hwn yn cynnwys y ddau fath o nodiant a hefyd yn dangos y gwahaniaeth rhyngddynt wrth chwarae'r sgôr fel y'i hysgrifennwyd, sef fel rîl.
Mae Rîl Gŵyr yn alaw ddawns sy'n cael ei chwarae
fel pibddawns fel arfer a byddai'n anarferol clywed Pibddawns y Mwnci fel rhîl.

A hornpipe is played in 12/8 time but is muchj easier to read from a scoe if written in common 4/4 time, so that is the usual way of notation used. This is illustrated in this set which includes both forms of notation and also illustrates the difference in playing the score as written as a reel.
The Gower Reel (Rîl Gŵyr) is a dance tune normally played as a hornpipe and it would be very unusual to hear Pibddawns y Mwnci (Monkey Hornpipe) as a reel.Chwarae'r alaw fel pibddawns
Play the melody
Chwarae'r alaw fel rîl
Play the melody as a reel
Chwarae'n araf
Play slowly


Chwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly

Chwarae'r alaw fel pibddawns
Play the melody as a hornpipe
Chwarae'r alaw fel rîl
Play the melody as a reel
Chwarae'n araf
Play slowlyChwarae'r alaw
Play the melody
Chwarae'n araf
Play slowly


Setiau - Sets
A,B,C ....


Mis blaenorol
Previous month
Mis nesaf
Next month