CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig
Home page - Tudalen hafan
CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music
Setiau alawon sesiwn
Setiau alawon misol
Alawon unigol
Caneuon
Digwyddiadau
Session tune sets
Monthly tune sets
Individual tunes
Songs
Events
Llyfrau
Alawon
Sesiwn
Gweithdy
Session
Tune
Books

Cliciwch ar enw'r set i fynd at ei dudalen.
Gallwch wrando ar a darllen nodiant bob alaw.
Cofiwch mai argymhellion yn unig yw'r setiau:
gallwch ddysgu pa bynnag alawon yr hoffech.
Gosodwch eich setiau eich hunain os mynnoch.
Pa mor anodd?   * - syml,  ~  canolig, ^ mwy anodd

Cliciwch yma am alawon yn nhrefn y wyddor
ac wedi'u rhannu o ran gallu.
Cliciwch yma am setiau misol

Click on the set name to go to the page for that set.
You can listen to each tune and read its notation.
Remember that these sets are just recommendations:
you can choose whichever tunes you like to play.
Compile your own sets if you wish.
How difficult?   * - easy, ~ moderate, ^ more difficult


Click to see the tunes in alphabetical order,
also divided into degrees of difficulty.
Click here for the monthly sets


Llyfr Alawon Sesiwn 1 - rhestr setiau ac alawon

Cader Idris waltsys Cader Idris (D~), Llwyn Onn (G~), Merch Megan (G~), Wyres Megan (G^)
Codiad yr Ehedydd polcas Codiad yr Ehedydd (D~), Gwenynen Gwent (G~), Môn (D~)
Y Coroni polcas neu bibddawnsiau Y Coroni (D~), Mân Ddarlun (D~)
Y Crwtyn Llwyd alaw + polcas Beth yw'r Haf i Mi? (Em*), Crwtyn Llwyd (Em*), Dic Siôn Dafydd (Em~)
Set Y Dydd alaw + polcas Y Dydd (G~), Per Oslef (fersiwn Bob Evans) (G~), Cân y Coliar (G*),
Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^)
Y Ferch o Blwy Penderyn waltsys Y Stwffwl (G~), Megan a Gollodd ei Gardas (G~), Y Ferch o Blwy Penderyn (G*)
Y Gelynnen polcas Y Gelynnen (D~), Migldi Magldi (D~)
Gwŷr Pendrêf jigs Gwŷr Pendrêf (G^), I Lawr â'r Ffrancwyr G~), Dadl Dau (G^)
Harbwr Corc jigs Torth o Fara (G*), Glandyfi (G~), Harbwr Corc (G~), Mopsi Don (G^)
Hel y Sgwarnog polcas Hel y Sgwarnog (D~), Ymgyrchdon y Waunllwyd (G^), Cainc Ieuan y Telynor Dall (G^)
Hela'r Sgyfarnog jigs Hela'r Sgyfarnog (D^), Cainc Dafydd ap Gwilym (D^), Tŷ a Gardd (G~)
Hen Ferchetan walts + polcas Ffarwel i'r Marian (walts) (Dm^), Nyth y Gwcw  (Dm~), Hen Ferchetan  (Dm~)
Jigiau De Cymru jigs

Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd (D^), Gwyngalch Morgannwg (D^), Doed a Ddêl (D~), Chwi Fechgyn Glân Ffri (D^)

Y Lili polcas  Y PIbydd Du(D~), Y Lili (D~)
Machynlleth polcas Tŷ Coch Caerdydd (G~), Machynlleth (G^), Ffaniglen (D~)
Marchogion Eryri jigs Clawdd Offa (D^), Marchogion yr Wyddfa ((D^), Llancesau Trefaldwyn (D^)
Moel yr Wyddfa jigs Clawdd Offa (D^), Marchogion yr Wyddfa ((D^), Llancesau Trefaldwyn (D^)
Morfa'r Frenhines walts + rîls Morfa'r Frenhines (Em~), Hyd y Frwynen (Em~), Nyth y Gog (Em^)
Morys Morgannwg ymdeithdonau

Morys Morgannwg (G~), Gorymdaith Morys (D~), Nos Fercher (D^)

Nos Galan polcas Nos Galan (G~), Glanbargoed (D~), Llwytcoed (G~)
Polcas De Cymru polcas Tafliad Carreg A Stone's Throw (D~), Bechgyn yn Chwarae (Am~), Polca Cefn Coed (G~)
Pwt ar y bys polcas Pwt-ar-y-Bys (D*), Pant Corlan yr Wyn (G~), Y Delyn Newydd (G~)
Tom Jones jigs  Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D^), Tom Jones (D^), Y Derwydd (D^)
Ton ton ton alaw - polcas  Morfa Rhuddlan (Em~), Ton ton ton (Em~), Child Grove (Am^), Hen Dŷ Coch (Am^)
Trefforest waltsys Ffoles Llantrisant (D*), Dawns y Pistyll (D~), Malltraeth (G^), Walts Trefforest (G~)


Llyfr Alawon Sesiwn 2 - rhestr setiau ac alawon

Afon Gwy waltsys Tôn Garol (C*), Afon Gwy (C*), Y Trydydd Dydd (C~)
Afon Gwy yn G/D waltsys Tôn Garol (C*), Afon Gwy (C*), Y Trydydd Dydd (C~)
Agoriad y Blodau alaw + polcas Agoriad y Blodau (G~), Uchder Cader Idris (D~), Gwenynen Gwent (G~)
Arglwydd Caernarfon set dawns Jig Arglwydd Caernarfon (G~),  Amrywiad - alaw 2 (Em~), Amrywiad - alaw 3 (Em~)
Set Awst  polcas Môn (D~), Y Dydd Cyntaf o Awst (D~),  Joio (D^)
Ceiliog y Rhedyn dawns neidio Croen y Ddafad Felen (G~), Y Ddafad Gorniog (G~), Y Ceiliog Gwyn (D~)
Set Croesoswallt jigs

Gwylnos Croesoswallt (D^), Jig Syr Watcyn (D~)

Y Cwac Cymreig waltsys Y Cwac Cymraeg (G~), Rîl Llandaf (D^)
Cylch y Cymry jigs Difyrrwch Gwŷr Llangrallo (G^), Hoffedd Miss Williams (G~), Ffani Blodau'r Ffair (G~)
Difyrrwch Gwŷr Dyfi jigs Castell Caernarfon (D^), Difyrrwch Gwŷr Dyfi (Em^), Chwi Fechgyn Glân Ffri (D^)
Glan Camlad alaw + dawnsiau Glan Camlad (Em*), Llwyn Onn (G*), Rhif Wyth (G^)
Glân Meddwdod Mwyn waltsys Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun (G*), Glân Meddwdod Mwyn (D*)
Hen Galan caneuon + polcas  Hen Galan (Em~), Cân y Fari Lwyd  (D*), Blwyddyn Newydd Dda  (G*), Nos Galan (G~)
(Yr) Hen Gymry alawon + polcas  Ymdaith yr Hen Gymry (Em^), O Uchel Dras Oedd Siencyn (Am^),  Y Car Gwyllt (D~)
Hoffedd ap Hywel jigiau naid Hoffedd ap Hywel (G^), Breuddwyd y Wrach (D^), Cwrw Da (Em^)
Jig Owen jigs

Jig Owen (G^), Gyrru'r Byd o'm Blaen (Am^), Bedd y Morwr (G^)

Mantell Siani polcas

Mantell Siani (G~), Cambro-Brython (G~), Dic y Cymro (G~)

Meillionen cân + dawns + polca

Hŵ Mlân (G* / D*), Meillionen Meirionnydd (G~), Hen Feillionen (G^)

Miniwets Bob cân + dawns + polca

 Diferiad y Gerwyn (D~), Consêt Abram Ifan (D~)

Owain Cyfeiliog pibddawnsiau + polca

Belle Isle March (G~), Gorhoffedd Owain Cyfeiliog (G~), Dŵr Glân (Gm^)

Miniwets Bob cân + dawns + polca

Diferiad y Gerwyn (D~), Consêt Abram Ifan (D~)

Y Pural Fesur waltsys

Y Pural Fesur + Harmoni + Amrywiad (G~), Jo's Highland Cake (G^), Y Polacca Cymreig (G^)

Rali Twm Siôn polcas  Rali Twm Siôn (G~), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G*), Breuddwyd y Frenhines (G~)
Rhuban Morfydd waltsys   Tôn Alarch (D~), Cainc Dafydd Broffwyd (G*), Rhuban Morfydd (G~)
Rali Twm Siôn polcas  Rali Twm Siôn (G~), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G*), Breuddwyd y Frenhines (G~)
Sawdl y Fuwch dawns  Sawdl y Fuwch (Dm^), Llygad y Dydd (D^)
Rali Twm Siôn polcas  Rali Twm Siôn (G~), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G*), Breuddwyd y Frenhines (G~)
Triawd Bob alaw + waltsys  Erddygan y Pibydd Coch (Dm~), Tri a Chwech (G~), Marwnad yr Heliwr (G~)
Ymdeithdonau Ymdeithdonau   Capten Morgan (G~), Gwŷr Harlech  (G~), Ymdaith Caerffili (G~), Ymd. Morgannwg (G~)


Llyfr Alawon Sesiwn 3 - rhestr setiau ac alawon

Set Amser Gwely hwiangerddi Ar hyd y Nos (G*), Heno Heno (G*), Si Hei Lwli (G*)
Ap Siencyn jigs Ap Siencyn (G~), Hoffedd Miss Williams (G~), Hoffedd Miss Blisset (G~)
Ap Tomos polcas Mympwy Portheinon (G^),Llawenydd Ap Tomos (G^),Mympwy Llwyd (G^)
Set yr Arian waltsys Da yw Swllt (cân, Em*), Pum Chwecheiniog (D~), Jig Da yw Swllt (Em), 
Tri Chant o Bunnau (D~)
Cefn y Brithdir  alaw + polcas Cefn y Brithdir (Em~), Mwynen Môn (Am~), Polca Cefn Coed (D~)
Y Ceiliog Du alawon pibau Mi Glywaf Dyner Lais (D*), Y Ceiliog Du (D~), Hen Ŵr Pencader (D~), Y Delyn Newydd (D)
Criw Porth Tywyn caneuon + polcas

Codi Angor (D*), Y Pibydd Du (D*), Criw Porth Tywyn (D~), Y Lili (D~)

Dafydd Ifan Tomos
alawon telyn

Walts Hwngaria (G*), Dafydd Ifan Tomos (G~), Rîl Llanofer (G^)

Dafydd y Garreg Wen alawon telyn

Y Bachgen Main (Am~), Dafydd y Garreg Wen (Am~),
Cariadgan y Sguthan (Am (^)

Eisteddfod Caerfyrddin jigs Difyrrwch Gwŷr Llanilltud (G~), Eisteddfod Caerfyrddin (G~), Croesawiad Gwraig y Tŷ (G^)
Y Facsen Felen jigs Taith drwy Gymru (D^), Y Facsen Felen (Em^), Sesiwn yng Nghymru (D^)
Dawns Ffaniglen polcas  Ffaniglen / Ymdaith Gwŷr Dyfnaint (D~^), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G~)gt
Glwysen waltsys Blodau'r Drain (Am~), Consêt Arglwyddes Treffael (Am~), Glwysen (Am~)
Hela'r Wiwer jigs Hela'r Wiwer (G^), Tŷ Crwn (D~), Ymdaith Corwen (G^)
Heol y Felin pibddanwsiau Pibddawns Heol y Felin (D^), Pibddawns Dowlais (D^), Byth ar y Sul (D^)
Hiraeth alawon

Hiraeth (G*), Llety'r Bugail (G~), Caru Doli (G~)

Hobed o Hilion alawon

Breuddwyd Dafydd Rhys (Am*), Hobed o Hilion / Alawon fy Ngwlad (Am*), Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C*)

Jigs Jeff jigs

 Melyn Llynnon (G^), Mabsant (Am~), Jigolo (A~)

Jigs y Rasys jigs

 Jig y Car Gwyllt (D^), Rasys Cas-Gwent (G^), Difyrrwch yr Heusor Du (G^)

Set Llewelyn Alaw alaw + ymdaith
+
rîl

 Walts Abernant (D~), Ymdaith Capten Reed (G~), Pibddawns Dowlais fel rîl (D^)

Set Llonder pibddawnsiau

Pibddawns Meirionnydd (D^), Pibddawns Penrhos (D^), Byth ar y Sul (D^) 

Set Moliannwn dawnsiau sgwâr

Cambro Brython (G~),(A~), Moliannwn (A~), Rachel Dafydd Ifan (A~)

Set Pibddawns Caerfyrddin pibddawnsiau

Pibddawns Caerfyrddin (D^), Pibddawns Y Mwnci (D^), Pibddawns Abertawe (D^)

Pibddawnsiau
De Cymru
polcas Pibddawns Morgannwg (D^), Pibddawns y Glöwr (D^), Pibddawns Mynwy (G^)
Dawns Pont Cleddau jigs Pont Cleddau (G^), I Ffwrdd â'r Ffrancwyr (G~), Neyland Ferry (D~)
Y Rhatlar jigs Castell Caernarfon (D^), Morgan Rhatlar (D^), Cymro o Ble? (D^)

Cyfeiriwch eich ymholiadau a'ch sylwadau at:   meurig@sesiwn.com   :your contact  for queries and suggestions

Setiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Digwyddiadau
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Events