CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig
Home page - Tudalen hafan
CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music

Setiau Sesiwn
Setiau misol
Alawon unigol
Caneuon
Digwyddiadau
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Events

Hydref 2020 - set y mis
Set Y Gog Lwydlas
Set of the month - October 2020

* - syml,  ~  canolig, ^ mwy anodd
* - easy, ~ moderate, ^ more difficult

2020

Hydref - cân + jigiau naid
Set Y Gog Lwydlas
Y Gog Lwydlas (Dm*),  (Am*), Fersiwn jig naid  (Am^), Neidod Twm Bach (Am^)
The grey cuckoo (Dm*, Am*), Slip jig version (D~),  Little Tom's prank (Am^)
Medi - cân + polcas
Set Santiana
Santiana (Em*), Taith ar y Fferi (G~), Pibddawns Pritchard fel polca (D^)
Santiana (Em*), Trip on the Ferry (D~),  Richer's Hornpipe as a polka (D^)
Awst - cân + polcas
Set Fflat Huw Puw
Fflat Huw Puw (G*), Dydd Cyntaf Awst (D~), Pibddawns y Gorllewin (D^)
Hugh Pugh's flat (boat) (G*), The First of August (D~), The Western hornpipe (D^)
Gorffennaf - caneuon telyn
Set Dafydd y Garreg Wen
Y Bachgen Main (Am~), Dafydd y Garreg Wen (Am~), Cariadgan y Sguthan (Am (^)
The slender lad (Am~), David of the white rock (Am~), The pigeon's lovesong (Am (^)
Mehefin - jigs
JIgs Jeff
Melyn Llynnon (G^), Mabsant (Am~), Jigolo (A~)
Llynnon Mill (G^), Saint's son (Am~), Jigolo (A~)
Mai - polcas
Dawns Ffaniglen
Ffaniglen / Ymdaith Gwŷr Dyfnaint (D~^), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G~)
Ffennel / March of the men of Devon (D~^), Delight of the men of Llanfabon (G~)
Ebrill - alaw + ymdeithdonau
Set Teg Oedd yr Awel
Teg Oedd yr Awel (Dm~), Tŵr Gwyn (Dm~), Y Fedle Fawr(Dm~)
The Breeze as Fair (Dm~), White Tower (Dm~), The big reaping field (Dm~)
Mawrth - alawon dawns
Dawns Y Pwdlwr
Nyth y Gwcw (Dm^), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam fel rîl (G^)
The cuckoo's nest (Dm^), Men of Wrexham's hornpipe (G^)
Chwefror - Pibddawnsiau
Set Pibddawns Caerfyrddin
Pibddawns Caerfyrddin (D^), Pibddawns Y Mwnci (D^), Pibddawns Abertawe (D^)
Carmarthen Hornpipe
(D^), The Monkey Hornpipe (D^), Swansea Hornpipe (D^)
Ionawr - walts i ddawnsio
Dawns Ffarwel i'r Marian
Ffarwel i'r Marian (Dm~), Merch Megan (G~)
Farewell to the shore (Dm~), Megan' daughter (G~)

2019

Rhagfyr - polcas
Set Llawenydd y Nadolig
Llawenydd i'r Byd (D~), Nos Galan (D~), Ding Dong Llawen Iawn yw Cân (G~)
Joy to the World (D~), Deck the Halls (D~), Ding Dong Merrily on High (G~)
Tachwedd - waltsys
Set yr Arian
Da yw Swllt (cân, Em*), Pum Chwecheiniog (D~), Jig Da yw Swllt (Em), Tri Chant o Bunnau (D~)
A shilling is good (Em*), Five Sixpences (D~), Da yw Swllt as a jig (Em*), Three hundred pounds (D~)
Hydref - rîls
Dawns Llangadfan Fach
Triban Morgannwg (G^), Rîl Chwi Fechgyn (D^)
Glamorgan Triban (G^), Ril version of Chwi Fechgyn Glân Ffri (D~)
Medi - hwiangerddi
Set Amser Gwely
Ar hyd y Nos (G*), Heno Heno (G*), Si Hei Lwli (G*)
All Through the Night (G*), Tonight, Tonight (G*), Sleep My Baby (G*)
Awst - rîls
Ailddinaseodd Prydain
Pibddawns Birmingham (D^), Pibddawns Glasgow (G^), Pibddawns Abertawe (D^)
Birmingham Hornpipe (D^), Glasgow Hornpipe (G^), Swansea Hornpipe (D^)
Gorffennaf - waltsys
Set yr Alaw Fach yn C
Y Pural Fesur (C~), Alaw Fach (C*), Y Trydydd Dydd (C~)
The Perfect Measure (C~), Alaw Fach (C*), The Third Day (C~)
Mehefin - waltsys
Set yr Alaw Fach
Y Pural Fesur (G~), Alaw Fach (D*), Y Trydydd Dydd (D~)
The Perfect Measure (G~), Alaw Fach (D*), The Third Day (D~)
Mai - dawns, jigs
Dawns Pont Cleddau
Pont Cleddau (G^), I Ffwrdd â'r Ffrancwyr (G~), Neyland Ferry (D~)
The Cleddau bridge (G^),Away with the French (G~), Neyland Ferry (D~)
Ebrill - alaw, ymdaith, rîl
Set Llewelyn Alaw
Walts Abernant (D~), Ymdaith Capten Reed (G~), Pibddawns Dowlais fel rîl (D^)
Abernant Walts (D~), Captain Reed's March (G~), Dowlais hornpipe as a reel (D^)
Mawrth - jigs
Set Hela'r Wiwer
Hela'r Wiwer (G^), Tŷ Crwn (D~), Ymdaith Corwen (G^)
Hunting the Squirrel (G^), Round House (D~), The Corwen March (G^)
Chwefror - alaw + polcas
Set Cefn y Brithdir
Cefn y Brithdir (Em~), Mwynen Môn (Am~), Polca Cefn Coed (D~)
The Ragged Ridge (Em~), Anglesey's Sweet One (Am~), The Cefn Coed Polka (D~)
Ionawr - alawon telyn
Set Dafydd Ifan Tomos

Walts Hwngaria (G*), Dafydd Ifan Tomos (G~), Rîl Llanofer (G^)
The Hungarian Waltz (G*), David Evan Thomas (G~), The Llanover Reel (G^)

2018

Rhagfyr - alawon + polca
Set y Bachgen Main
Wele Gwawriodd (G*), Y Bachgen Main (Am~), Rîl Clawddd Offa (D^)
The Day Dawned (G*), The Fine Lad (Am~), Offa's Dyke Reel (D^)
Tachwedd - pibddawnsiau
Set y Prifddinasoedd
Pibddawns Trenewydd Caeredin (D^), Pibddawns Belfast (D^), Pibdd'ns Llundain (G^)
Edinburgh New town hornpipe (D^), Belfast hornpipe (D^), London hornpipe  (G^)
Hydref - jigiau
Set y Facsen Felen
Taith drwy Gymru (D^), Y Facsen Felen (Em^), Sesiwn yng Nghymru (D^)
Journey through Wales (D^), The Golden Brew (Em^), Session in Wales (D^)
Medi - waltsys
Set Afon Gwy yn G/D
Tôn Garol (G*), Y Trydydd Dydd (D~), Afon Gwy (G*)
Carol Tune (G*), The Third Day (D~), River Wye (G*)
Awst - polcas
Set Awst 2
Môn (D~), Y Dydd Cyntaf o Awst (D~), Joio (D~)
Anglesey (D~), The first day of August (D~), Fun (D~)
Gorffennaf - jigs
Jigs y Rasys
Jig y Car Gwyllt (D^), Rasys Cas-Gwent (G^), Difyrrwch yr Heusor Du (G^)
The Wild Car as a jig (D^), Chepstow Races (G^), Black-haired cowherd's delight (G^)
Mehefin - polcas
Ap Tomos
Mympwy Portheinon (G^), Llawenydd Ap Tomos (G^), Pibddawns Gwŷr Hirwaun (D~)
Porteynon Whim (G^), Ap Tomos' Joy (G^),  Hirwaun Hornpipe (D~)
Mai - alaw + dawnsiau
Bwthyn fy Nain
Bwthyn fy Nain (Dm*), Pigau'r Dur (D~),  Pigau'r Dur (G~)
Grandma's Cottage (Dm*), Spikes of Steel (D~),  Spikes of Steel (G~)
Ebrill - alawon pibau
Y Ceiliog Du
Gwahoddiad (D*), Y Ceiliog Du (D~), Hen Ŵr Pencader (D~)
Invitation (D*), The Black Cock (D~), The Old Man of Pencader (D~)
Mawrth - alawon
Y Ferch o Sger
Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C*), Y Ferch o Sger (C~), Croen y Ddafad Felen (C~)
Watching the Wheat (C*), The Maid of Sker (C~), The Yellow Sheepskin (C~)
Chwefror - dawns (polca)
Arglwydd Caernarfon
Jig Arglwydd Caernarfon (G~),  Amrywiad - alaw 2 (Em*), Amrywiad - alaw 3 (Em~)
Lord Caernarfon's Jig (G~),  Variaton - tune 2 (Em*), Variaton - tune 3 (Em~)
Ionawr - pibddawnsiau
Set y Navi

Pibddawns y Navi (G~), Pibddawns Heol y Felin (D~), Pibddawns Dowlais (D*)
The Navvy's Hornpipe (G~), Mill Street Hronpipe (D~), Dowlais Hornpipe(D*)

2017

Rhagfyr - cân a dawns
Set y Nadolig
Nos Galan (D~), Nos Galan (G~), Tŷ Coch Caerdydd (G~), Jingle Bells (G*)
Deck the halls (D~, G~), The red house of Cardiff (G~), Jingle Bells (G*)
Tachwedd - gorymdeithio
Llety'r Bugail

Ymadawiad y Brenin (Em~), Llety'r Bugail (G~)
The king's departure (G~), The shepherd's shelter (G~)
Hydref - alaw / dawnsiau
Meillionen
Hŵ Mlân (G* / D*), Meillionen Meirionnydd (G~), Hen Feillionen (G^)
Get on! (G* / D*), Mongomeryshire clover (G~), Old Meillionen (G^)
Medi - Pibddawns / rîl
Y Mwnci
Rîl Gŵyr fel pibddawns a rîl (G^), Pibddawns y Mwnci (D^)
Gower Reel as a hornpipe and a reel (G^), The Monkey Hornpipe (D^)
Awst - ymdaith/polca
Yr Hen Gymry
Ymdaith yr Hen Gymry (Em^), O Uchel Dras Oedd Siencyn (Am^)
The march of the old Welsh (Em^), Jenkin was of noble stock (Am*)
Gorffennaf - alawon/polca
Ar Lan y Môr
Ar Lan y Môr (D*), Heno, Heno (D*), Pwt-ar-y-bys - syml (D^)
On the sea shore (D*), Tonight, tonight (D*), Touch on the fingers - easy (D*)
Mehefin - alawon/polcas
Set Rownd yr Horn
Afon Gwy (G*), Rownd yr Horn (G~), Hela'r Sgwarnog (D~), Ymgyrchdon y Waunlwyd (G~)
River Wye (G*), Round the Horn (G~), Hunting the Hare (D~), Waunlwyd March (G~)
Mai - alawon/polcas
Set Cainc y Medelwr

Cainc y Medelwr (G~), Pant Corlan yr Ŵyn (G~), Tŷ Coch Caerdydd (G~)
The reaper's tune (G~), Hollow of the sheep fold (D~), The Red House of Cardiff (G~)
Ebrill - alawon/polcas
Set Agoriad y Blodau
Agoriad y Blodau (G~), Uchder Cader Idris (D~), Gwenynen Gwent (G~)
Opening of the flowers (G^), The Height of Cader Idris (D~), The Gwent busy bee (G~)
Mawrth - jigiau
Set Tom Edwards
Hafoty'r Fraich Ddu (G^), Tom Edwards (G^), Tafarn y Wheatsheaf (G^)
The Black Arm dwelling (G^), Tom Edwards (G^), The Wheatsheaf tavern (G^)
Chwefror - polcas
Set Môn
Mwynen Môn (Am~), Melin Llynnon fel polca (G~), Môn (D~)
The gentle girl from Anglesea (Am~), Llynnon Mill as a polca (G~), Anglesey (D~)
Ionawr - waltsys
Set Afon Gwy

Tôn Garol (C*), Afon Gwy (C*), Y Trydydd Dydd (C~)
Carol Tune (C*), River Wye (C*), The Third Day (C~)

2016

Rhagfyr - polcas
Set Y Delyn Newydd
Y Delyn Newydd (G~), Harmoni i'r Delyn Newydd (G~), Waun Oer (G~)
The new harp (G~), Harmony to Y Delyn Newydd (G~), Cold meadow (G~)
Tachwedd - jigs
Set Eisteddfod Caerfyrddin
Difyrrwch Gwŷr Llanilltud (G~), Eisteddfod Caerfyrddin (G~), Croesawiad Gwraig y Tŷ (G^)
Men of Llantwit's delight (G~), Carmarthen Eisteddfod (G~), Housewife's welcome (G^)
Hydref - polcas
Set Joio
Y Cwac Cymreig (G~), Rîl Llandaf (G^), Joio (D^)
Welsh Quack (G~), Llandaff Reel (G^), Enjoying (D^)
Medi - ydeithdonau
Set Owain Cyfeiliog
Belle Isle March (G~), Gorhoffedd Owain Cyfeiliog (G~), Dŵr Glân (Gm^)
Belle Isle March (G~), Owain Cyfeiliog's Delight (G~), Pure Water(Gm^)
Awst - polcas
Set Awst
Y Dydd Cyntaf o Awst (D~), Môn (D~), Mympwy Llwyd (D^)
The first day of August (D~), Anglesey (D~), Lloyd's whim (D^)
Gorffennaf - polcas
Set Gŵr a'i Farch
Arglwydd Caernarfon (D*), Morys Cymreig ( D^), Gŵr a'i Farch (D^)
Lord Caernarfon (D*), Welsh Morris ( D^), Man and his Steed(D^)
Mehefin - pibddawnsiau
Set Llonder
Pibddawns Meirionnydd (D^), Pibddawns Penrhos (D^), Byth ar y Sul (D^)
Meirionethshire hornpipe (D^), Penrhos hornpipe (D^), Never on Sunday (D^)
Mai - waltsys
Set Glwysen
Blodau'r Drain (Am~), Consêt Arglwyddes Treffael (Am~), Glwysen (Am~)
Flowers of the bramble (Am~), Lady Treffael's concept (Am~), Fairest one (Am~)
Ebrill - pibddawnsiau
Pibddawnsiau De Cymru
Pibddawns Morgannwg (D^), Pibddawns y Glöwr (D^), Pibddawns Mynwy (G^)
Glamorgan hornpipe (D^), Miner's hornpipe (D^), Monmouthshire hornpipe (G^)
Mawrth - waltsys + polca
Glan Camlad
Glan Camlad (Em*), Llwyn Onn (G*), Rhif 8 (G^)
Bank of the Camlad (Em*), The Ash Grove (G*), Number 8 (G^)
Chwefror - polcas
Sawdl y Fuwch
Sawdl y Fuwch (Dm^), Llygad y Dydd (D^)
The cowslip (D^), The daisy (D^)
Ionawr - alaw + polcas
Codi Angor

Codi Angor (D*), Sesiwn yng Nghymru (D^), Ap Siencyn (D~)
Raise the anchor (D*), A session in Wales (D^), Jenkin's son (D~)

2015

Rhagfyr
Ar Gyfer Heddiw'r Bore
Ar Gyfer Heddiw'r Bore (G*); Dŵr Glân (Am~)
For This Morning (G*); Clean Water (Am~)
Tachwedd
Set Ceiliog y Rhedyn
Croen y Ddafad Felen (G~), Y Ddafad Gorniog (G~), Y Ceiliog Gwyn (D~)
Skin of the yellow sheep (G~), The horned sheep (G~), The white cockerel (D~)
Hydref - waltsys
Set Hobed o Hilion
Breuddwyd Dafydd Rhys (Am*), Alawon fy Ngwlad/Hobed o Hilion (Am*),
Dafydd Rhys' dream (Am*), My country's songs/Bushel of shavings (Am*),
Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C*) / Watching the Wheat (C*)
Medi - pibddawnsiau
Set Heol y Felin
Pibddawns Heol y Felin (D^), Pibddawns Dowlais (D^), Byth ar y Sul (D^)
Mill Street hornpipe (D^), Dowlais hornpipe (D^), Never on Sunday (D^)
Awst - pibddawnsiau
Set Mwynder Corwen

Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^ - fel pibddawns) , Mwynder Corwen (D~)
The men of Wrexham's hornpipe (G^ - as a hornpipe), The pleasantness of Corwen (D~)
Gorffennaf - jigs
Set Ap Siencyn
Hoffedd Miss Williams (G~), Hoffedd Miss Blisset (G~), Ap Siencyn (G~)
Miss Williams' delight (G~), Miss Blisset's delight (G~), Jenkin's Son (G~)
Mehefin
Set Croesoswallt

Gwylnos Croesoswallt (D^), Jig Syr Watcyn (D~)
Oswestry Wake (D^), Sir Watcyn's Jig (D~)
Mai - polcas/sgwâr
Set Moliannwn
Cambro Brython (G~),(A~), Moliannwn (A~), Rachel Dafydd Ifan (A~)
Cambro Britton (G~),(A~), Let's rejoice (A~), David Evans' Rachel (A~)
Ebrill - waltsys
Miniwets Bob
Diferiad y Gerwyn (D~), Consêt Abram Ifan (D~)
Dregs of the mashtub (D~), Abraham Evans' Conception (D~)
Mawrth - jigs
Aberdaugleddau
Aberdaugleddau (C, G, A)
Milford Haven (C, G, A)
Chwefror - jigiau naid
Hoffedd ap Hywel
Hoffedd ap Hywel (G), Breuddwyd y Wrach (D), Cwrw Da (Em)
Powell's delight (G), The witch''s dream (D), Good Beer (Em)
Ionawr - caneuon
Hen Galan
Hen Galan (Em), Cân y Fari Lwyd (D), Blwyddyn Newydd Dda (G), Nos Galan (G)
Old New Year's Eve. the Mari Lwyd Song, Happy New Year, New Year's Eve.

2014

Rhagfyr - carolau
Carolau
Da yw Swllt (Em), Tua Bethlem Dref (Em), Tôn Garol (G), Tôn Garol C)
A shillling is good, towards Bethlehem, Carol Tune
Tachwedd - polcas
Tribannau
Tribannau:  Syml (D),  gydag amrwyiad offerynnol (D), alaw dawnsio (G)
Tribans (triplets): Easy (D), with instrumental variation (D), dance tune (G)
Hydref - polcas
Set Mantell Siani
Mantell Siani (G), Cambro-Brython (G), Dic y Cymro (G)
Siani's Cape, Cambro-Britton, Dick the Welshman
Medi - Ymdeithdonau
Set Criw Porth Tywyn
Criw Porth Tywyn (D), Y Lili (D)
The Burry Port Crew, The Lilly
Awst - jigs
Set Cylch y Cymry
Difyrrwch Gwŷr Llangrallo (G), Hoffedd Miss Williams (G),
Ffani Blodau'r Ffair (G)
Men of Coychurch's delight, Miss Williams' favourite, Fanny,
the fair flowers
Gorffennaf - polcas
Set Polca Rhydycar
Polca Rhydcar (G), Abaty Llantoni(G), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G)
Rhydycar polka, Llanthony Abbey, Men of Wrexham's hornpipe
Mehefin - jigs
Y Rhatlar
Castell Caernarfon (D), Morgan Rhatlar (D), Cymro o Ble? (D)
Caernarfon Castle, Morgan Rattler, A Welshman from where?
Mai  - Alawon
Hiraeth
Hiraeth (G), Llety'r Bugail (G), Caru Doli (G)
Longing (G), The Shepherd's Shelter (G), Loving Dolly (G)
Ebrill - Waltsys
Glân Meddwdod Mwyn
Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun (G). Glân Meddwdod Mwyn
March of the Men of Hirwaun (G),  Lovely mellow  tipsiness
Mawrth - Anthem
Hen Wlad Fy Nhadau
Hen Wlad fy Nhadau (C) - yr Anthem Genedlaethol
The Land of my Fathers - the Welsh National Anthem
Chwefror - jigs
Set Byth Adre
Jig y Dydd (G), Du fel y Glo (G), Byth Adre (A)
Y Dydd (the Day) Jig, Black as the Coal, Never Home
Ionawr - waltsys
Set Penderyn
Y Stwffwl (G), Megan a Gollodd ei Gardas (G), Y Ferch o Blwy Penderyn (G)
The Doorstop, Megan Who Lost Her Garter, the Girl from Penderyn Parish

2013

Rhagfyr - waltsys
Set Rhuban Morfydd
Cainc Dafydd Broffwyd (G), Rhuban Morfudd (G), Tôn Alarch (D)
David the Prophet's Air, Morfydd's Ribbon, Swan Song
Tachwedd - pibddawnsiau
Set Y Coroni

Y Coroni (D), Môn Ddarlun (D)
The Crowning, Little Painting
Hydref - jigs
Set Jig Owen

Jig Owen (G), Gyrru'r Byd o'm Blaen (Am), Bedd y Morwr (G)
Owen's Jig, Driving the World Before Me, Sailor's Grave
 Medi - jigs
Set Gwŷr Pendrêf

Dadl Dau (G), I Lawr â'r Ffrancwyr (G), Gwŷr Pendrêf (G)
Debate of Two, Down with thw French, The Men of Pendrêf
Awst - polcas
Set Jig Arglwydd Caernarfon

Jig Arglwydd Caernarfon (G), Y Delyn Newydd (G), Mympwy Llwyd (G)
Lord Caernarfon's Jig, The New Harp, Lloyd's Whim
Gorffennaf - polcas
Set Codiad yr Ehedydd

Codiad yr Ehedydd (D), Gwenynen Gwent (G), Môn (D)
Rising of the Lark, The Busy Bee of Gwent, Anglesey
Mehefin - jigs
Set Difyrrwch Gŵyr Dyfi

Castell Caernarfon (G), Difyrrwch Gŵyr Dyfi (Em), Chwi Fechgyn Glân Ffri (D)
Caernarfon Castle, Men of Dovey's Delight, You Handsome Free Lads
Mai - jigs
Set Tom Jones
Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D), Tom Jones (D), Y Derwydd (D)
March of the Men of Cyfarthfa, Tom Jones. The Druid
Ebrill - polcas
Set Polcas Mike a Gerard
Tafliad Carreg (D), Bechgyn yn Chwarae (Am), Polca Cefn Coed (G)
A Stone's Throw, Boys Playing, Cefn Coed Polka
Mawrth - jigs
Set Jigiau De Cymru
Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd (D), Gwyngalch Morgannwg (D), Doed a Ddêl (D),
Chwi Fechgyn Glân Ffri(D)
Newbridge Men's Delight, Glamorgan Whitewash, Come What May,
You Handsome Young Boys

Chwefror - alaw + polcas
Set Ton, Ton, Ton
Morfa Rhuddlan (Em), Ton Ton Ton (Em), Child Grove (Am), Hen Dŷ Coch (Am)
Rhuddlan Shore, Ton, Ton, Ton, child Grove, Old Red House
Ionawr - polcas
Set Y Lili
Y Pibydd Du (D), Y Lili (D)
The Black-haired Piper, The Lilly


2012

Rhagfyr - polcas
Set Y Gelynnen
Y Gelynnen (D), Migldi Magldi (D)
The Holly, Migldi Magldi (sound of blacksmith's hammer)
Tachwedd - waltsys
Set y Pural Fesur

Y Pural Fesur (G), Jo's Highland Cake (G)
The Perfect Measure, Jo's Highland Cake
Hydref - pibddawnsiau
Pibddawnsiau De Cymru

Pibddawns Morgannwg (D), PIbddawns y Glöwr (D), Pibddawns Trefynwy (G)
Glamorgan Hornpipe, The Collier's Hornpipe, Monmouth Hornpipe
 Medi - waltsys
Set Dawns y Pistyll

Ffoles Llantrisant (D), Dawns y Pistyll (D), Malltraeth (G), Walts Llantrisant (G)
Fair ladies of Llantrisant, The Waterfall Dance, Malltraeth, Llantrisant Waltz
Awst - ymdeithdonau
Set Ymdeithdonau

Capten Morgan (G), Gwŷr Harlech  (G), Caerffili (G), Morgannwg (G)
Marches: Captain Morgan's , Men of Harlech, Caerphilly, Glamorgan
Gorffennaf - polcas
Set Machynlleth

Tŷ Coch Caerdydd (G), Machynlleth (G), Ffaniglen / Ymdaith Gwŷr Dyfnant (D)
The Red House of Cardiff, Machynlleth, Fennel / Men of Devon's March
Mehefin - alaw + polcas
Set Morfa'r Frenhines

Morfa'r Frenhines (Em), Hyd y Frwynen (Em), Nyth y Gog (Em)
The Queen's Shore, The Length of the rush-wick, The Cuckoo's Nest
Mai - polcas
Set Rali Twm Siön
Rali Twm Siôn (G), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G), Breuddwyd y Frenhines (G)
Tom Jones' Rally, The Delight of the Men of Llanfabon, The Queen's Dream
Ebrill - jigs
Marchogion Eryri
Clawdd Offa (D), Marchogion Yr Wyddfa (D), Llancesau Trefaldwyn (D)
Offa's Dyke, Knights of Snowdon, The Girls of Montgomery
Mawrth - jigs
Set Hel y Sgwarnog
Hel y Sgwarnog (D), Ymgyrchdon y Waunlwyd (G), Cainc Ieuan y Telynor Dall (G)
Hunting the Hare, The Waunlwyd March, Evan the Blind Harpist's Tune
Chwefror - polcas
Set Morys Morgannwg
Morys Morgannwg (G), Gorymdaith Morys (D), Nos Fercher (D)
Glamorgan Morris, Processional Morris, Wednesday Night
Ionawr - polcas
Set Morys Prydain
Llawenydd (Shepherd's Hay) (G), Ynysgai (Isle of Skye) (G), Hir Oes i'r Arad (G)
Shepherd's Hay, Isle of Skye. Speed the Plough

2011

Rhagfyr - polcas
Set Nos Galan
Nos Galan (G), Glanbargoed (D), Llwytcoed (G))
New Year's Eve, Glanbargoed (S.Wales), Llwytcoed (S. Wales)
Tachwedd - ymdiethdonau
Set y Morgawr

Morgawr (D), Sling Swing  (D), Yr Eingion Dur (D)
Sea Monster, Sling Swing, The Steel Anvil
Hydref jigs
Set Harbwr Corc

Torth o Fara (G), Glandyfi (G), Harbwr Corc (G), Mopsi Don (G)
Loaf of Bread, Glandyfi (N. Wales) Cork Harbour, Upsi Down
Medi - polcas
Set Moel yr Wyddfa

Moel yr Wyddfa (G), Pawl Haf (G), Ffidl Ffadl (G)
Snowdon's Bald Summit, May Pole, Fiddle Faddle
Awst - jigs
Set Hela'r Sgyfarnog

Hela'r Sgyfarnog (D), Cainc Dafydd ap Gwilym (D), Tŷ a Gardd (G)
Hunting the Hare, Dafydd ap Gwilym's Air, House and Garden
Gorffennaf - Ymdeithdon + waltsys
Set Triawd Bob

Erddygan y Pybydd Coch (Dm), Tri a Chwech (D), Marwnad yr Heliwr (D)
The Red Piper's Lament, Three and Six, The Hunter's Elegy
Mehefin = jigs
Set Jig y Ffidlwr

Arglwydd Caernarfon Jig (D), Jig y Ffidlwr (D), Musen yn ei Menyg (D)
Lord Caernarfon, Jig (D), The Fiddler's Jig, Damsel in her Gloves
Mai - alaw + polcas
Set y Coliar
Y Dydd (G), Per Oslef (Bob) (G), Cân y Coliar (G), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G)
The Day, Sweet Richard (- Bob Evans), The Collier's Song, Wrexham  Hornpipe
Ebrill - alaw + ymdeithdonoau
Set y Crwtyn Llwyd
Beth yw'r Haf i Mi? (Em), Crwtyn Llwyd (Em), Dic Siôn Dafydd (Em)
What is the Summer to Me?, The Grey-Haired Boy, Dic Siôn Dafydd (traitor)
Mawrth - waltsys
Set Cader Idris
Cader Idris (D), Llwyn Onn (G), Merch Megan (G), Wyres Megan (G)
Idris' Seat, The Ash Grove, Megan's Daughter, Megan's Grand-daughter
Chwefror - polcas
Set Pwt ar y bys
Pwt-ar-y-Bys (D), Pant Corlan yr Wyn (G), Y Delyn Newydd (G)
A little bit on the Finger, The Sheep-fold Hollow, The New Harp
Ionawr - walts + polcas
Set Hen Ferchetan
Ffarwel i'r Marian (Dm), Nyth y Gog  (Dm), Hen Ferchetan  (Dm)
Goodbye to the Sea Shore, The Cuckoo's Nest, Old Flirt

Setiau i ddod - Sets to follow

 Sylwadau ac argymhellion at:       Comments and suggestions to:

E-bost:    alawon@meucymru.co.uk   :E-mail

Setiau Sesiwn
Setiau misol
Alawon unigol
Caneuon
Digwyddiadau
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Events