CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru
Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig
Home page - Tudalen hafan
CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music
Setiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Digwyddiadau
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Events

Alawon
yn nhrefn y wyddor
a pha mor anodd
Gweithdy

Tunes
in alphabetical order
and classified
Cliciwch enw'r alaw am y nodiant a'r ffeil midi/mp3.

Pa mor anodd?
syml
canolig
mwy anodd


alaw
cân
jig
jig naid
pibddawns
polca
rîl
ymdeithdon*

~
^Click the tune name for the notation and the midi/mp3 file.

How difficult?
 
easy
 moderate
 more difficult


melody
song
jig
slip jig
hornpipe
polka
reel
march

Alawon syml
Easy tunes
Alawon llai syml
Less easy tunes
Alawon sy'n fwy o her
More challenging tunes

Alawon yn nhrefn y wyddor Tunes in alphabetical order
Abaty Llantoni (G~) (polca)
Aberawelon (Am~) (dawns llys)
Aberdaugleddau (C,G,A~) (jig)
Abergenni (Em~) (dawns llys)
Aberllonydd (G~) (dawns llys)
Afon Gwy (C*) (walts)
Afon Gwy (G*) (walts)
Aden y Frân Ddu (D^) (rîl)
Agoriad y Blodau (G~) (alaw)
Alaw Fach (C*) (alaw - walts)
Alaw Fach (D*) (alaw - walts)
Alawon fy Ngwlad (Am*) (alaw - walts)
Alawon fy Ngwlad (Em*) (alaw - walts)
Ali Grogan (G^) (jig)
Anthem Wcráin (G*) (alaw)
Ap Siencyn (G~) (jig)
Ap Siencyn (D~) (jig)
Ap Tricet ap Siôn (G~) (dawns clocs)
Ar Dymor Gaeaf (D*) (cân)
Ar Dymor Gaeaf (G*) (cân)
Ar Dymor Gaeaf (G~) (jig)
Ar Gyfer Heddiw'r Bore (G*) (cân)
Ar Gyfer Heddiw'r Bore (G*) (cân)
Ar Hyd y Nos (G*) (alaw)
Ar Lan y Môr (D*) (alaw)

(Y) Bachgen Main (Am~) (alaw)
Bechgyn yn Chwarae  (Am~) (polca)
Bedd y Morwr (G^) jig
Belle Isle March (G~) (pibddawns)
Beth yw'r Haf i Mi? (Em*) (alaw/polka)
Blodau'r Drain (Am~) (walts)

Blodau'r Grug (D^) (2-step)

Bois y Chwarel (G~) (polca)
Breuddwyd (Em*) (alaw - walts)
Breuddwyd Dafydd Rhys (Am*) (alaw)
Breuddwyd y Frenhines (G*) (polca)
Breuddwyd y Wrach (G^) (jig naid)
Bryniau'r Iwerddon (Dm~) (jig)
Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C*) (alaw - walts)
Bwlch Llanberis (G~) (walts)
Bwthyn fy Nain (Bm*) (cân)
Bwthyn fy Nain (Dm*) (cân)
Byth ar y Sul (D^) (rîl, hefyd pibddawns)
Byth ar y Sul (D^) (pibddawns)

Cader Idris (D~) (walts)
Caerffili (Ymdaith) (G~) (ymdeithdon)
Cainc Dafydd ap Gwilym (D^) (jig)
Cainc Dafydd Broffwyd (G~) (walts)
Cainc Ieuan y Telynor Dall (G^) (polca)
Cainc y Cathreiwr (G~) (cân)
Cainc y Medelwr (G~) (alaw)
Cambro Brython (G~) (polca/pibddawns)
Cambro Brython (A~) (dawns sgwâr)
Cân y Coliar (G*) (alaw - polca)
Cân Doli (C*) (alaw - walts)
Cariadgan y Sguthan (Am^) (alaw)
(Y) Car Gwyllt (D~) (rîl)
Carol y Blwch (G~) (carol)
Carol y Blwch (D~) (carol)
Caru Doli (G~) (alaw)
Capten Morgan (Rhyfelgyrch) (G~) (Ymdeithdon)
Castell Caernarfon (D^) (jig)
Cefn y Brithdir (Em~) (alaw)
(Y) Ceiliog Du (D~) (alaw pib)
(Y) Ceiliog Gwyn (D~) (dawns naid)
Clawdd Offa (D^) (jig)
Clogwyni Glas Fetlar (G~) (jig)
Codi Angor (D*) (cân)
Codi Calonnau (G~) (rîl)
Codi'r Hwyl (G~) (polca)
Codiad yr Ehedydd (G~) (polca)
Consêt Abram Ifan (D~) (miniwet)
Consêt Arglwyddes Treffael (Am~) (walts)

Y Coroni (D~)  (polca/pibddawns)
Criw Porth Tywyn (D~) (polca)
Croen y Ddafad Felen (C~) (dawns naid)
Croen y Ddafad Felen (G~) (dawns naid)
Croesawiad Gwraig y Tý (G^) (jig)
Crwtyn Llwyd (Em*) (polca)
(Y) Cwac Cymreig (G~) (polca)
Cwrw Da (Em^) (jig naid)
Cwicstep y Bontnewydd (D^) (jig)
Cymro o Ble? (G~) (jig)
Cynghansail y Cymry (C*~) (alaw + amrywiadau)
Cynghansail y Cymry (D*~^) (alaw + amrywiadau)

Child Grove (Am^)
Chwi Fechgyn Glân Ffri (G^) (jig)

Da yw swllt (Em*)   (walts, jig)
Dacw Dadi'n Mynd i'r Ffair (C*) (cân)
Dacw Fuwch (D~) (jig)
Dadl Dau (G^) jig

Daeth Nadolig (G*)
(alaw)
Dafydd Ifan Tomos (G~) (alaw telyn / polca)
Dafydd y Garreg Wen (Am~) (alaw telyn)
Dan Lwyn y Rosmari (Em*) (alaw pibgorn)
Dawns y Pedair Clocsen (G~) (dawns clocs)
Dawns y Pistyll (D~) (walts)
(Y) Ddafad Gorniog (G~) (dawns naid)
Deio Bach (G*) (alaw)
(Y) Delyn Newydd (D~) (polca)
(Y) Delyn Newydd (G~) (polca)
Dere i Jigio (G^) (jig naid)
(Y) Derwydd (D^) (jig)
Diafol yn y Llwyn (G~) (polca)
Dic Siôn Dafydd (Em~) (polca)
Dic y Cymro (G~) (polca/pibddawns)
Diferiad y Gerwyn (D~) (miniwet)
Difyrrwch Arglwyddes Owen (G*)
Difyrrwch Bleddyn ap Cynddyn (D~) (jig)
Difyrrwch Corbett Ynysmaengwyn (D~) (jig)
Difyrrwch Gwŷr Caernarfon (G~) (jig)
Difyrrwch Gwŷr Dyfi (Em^) (jig)
Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G*) (polca)
Difyrrwch Gwŷr Llangrallo (G~) (polca)
Difyrrwch Gwŷr Llanilltud (G~) (jig)
Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd (D^) (jig)
Difyrrwch y Melinydd (Em~) (polca)
Difyrrwch yr Heusor Du (G^) (jig)
Ding Dong, Llawen Iawn yw Cân (D~) (polca)
Doed a Ddêl (D~) (jig)
Dŵr Glân (Am~) (alaw)
Dŵr Glân (Gm~) (pibddawns/polca)
Dŵr yr Afon (Am~) (jig)
(Y) Dydd (G~) (alaw / polca)
(Y) Dydd Cyntaf o Awst (D~) (polca)
Dydd Gŵyl Dewi (D~) (ymdeithdon)
Dydd Trwy'r Dellt (D*) (walts)
Dyffryn Clydach (G~) (ymdeithdon)

(Yr) Eingion Dur (D^) (rîl)
Eisteddfod Caerfyrddin (G~) (jig)
Eli Jenkins (gweddi) (D*) (alaw)
Erddygan y Pibydd Coch (Dm^) (alaw)
(Yr) Eingion Dur (D^)  (rîl)

(Y) Facsen Felen (Em^) (jig naid)
(Y) Farchnad (D~) (jig)
(Y) Fedle Fawr (Dm~) (ymdeithdon)
(Y) Ferch o blwy Penderyn (G~) (walts)
(Y) Ferch o Sger (C~) (alaw)
Fy Ngwely Plu (G~) (jig)
Fy Noli 1 (Am*) (walts)
Fy Noli 2 (G*) (walts)

Ffaniglen (D~^) (polca)
Ffanni Blodau'r Ffair (G~) (jig)
Ffarwel i'r Marian (Dm~) (walts)
Ffidl ffadl (G~) (polca)
Fflat Huw Puw (G*) (cân)
Ffoi o'r Wcráin (G~) (rîl)
Ffoles Llantrisant (D*) (walts)

Galwyni dros y bar (G^) (pibddawns/rîl)
Gaseg Felen (Y) (D~) (cân)
Gelynnen (Y) (D~) (polca)
Gelynnen (Y) (G~) (2-gam)
Glan Camlad (Em*) (alaw)
Glân Meddwdod Mwyn (D~) (walts)
Glanbargoed (D~) (polca)
Glandyfi (G~) (jig)
Glwysen (Am~) (walts)

(Y) Gog Lwydlas (Dm*,Am*) (cân)

(Y) Gog Lwydlas (Am^) (Jig naid)

Gorhoffedd Owain Cyfeiliog (G~) (Pibddawns)
Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D^) (jig)
Gorymdaith Morys (D^) (ymdaith)
Gwahoddiad (D*) (alaw pib)
Gweddi Eli Jenkins (D*) (alaw)
Gwenynen Gwent (G~) (polca)
Gwreiddyn y Pren Ffawydd (G~) (polca)
Gwlychu'r Gwair (G~) (jig)
Gwylnos Croesoswallt (D^) (jig)
Gwyngalch Morgannwg (D^) (jig)
Gŵr a'i Farch (D^) (pibddawns 3/2, polca, ymdaith)
Gwŷr Harlech (Rhyfelgyrch) (G~) (ymdeithdon)
Gwŷr Pen-drêf (G^) (jig)
Gyrru'r Byd o'm Blaen (Am^) (jig naid)

Hafren (C*) (alaw) 
Hafren (G*) (alaw)
Harbwr Corc (G~) (jig)
Hafoty'r Fraich Ddu (G^) (jig)
Height of Cader Idris (D~) (polca)
Hel y Sgwarnog (D~) (polca)
Hela'r Geinach (D~) (rîl)
Hela'r Sgyfarnog (D^) (jig)
Hela'r Wiwer (G^) (jig)
Helygen y Dyffryn (G~) (dawns clocs)
Hen Dŷ Coch (Am^) (polca)
Hen Feillionen  (G^) (polca)
Hen Ferchetan  (Am~) (polca)
Hen Ferchetan  (Dm~) (polca)
Hen Galan (Em~) (polca)
Hen Wlad fy Nhadau (C*) (walts)
Heno, Heno (D*)  (alaw)
Heno, Heno (G*)  (alaw)
Hen Ŵr Pencader (D~) (alaw pib)
Hiraeth  (D*) (alaw)
Hiraeth  (G*) (alaw - walts)
Hobed o Hilion (Am*) (alaw - walts)
Hoffder Gwenllian (G~) (walts)
Hoffedd ap Hywel (G^) (jig naid)
Hoffedd Miss Blisset (G~) (jig)
Hoffedd Miss Williams (G~) (jig)
Hufen Melyn (G~) (alaw)
Llawenydd Ap Tomos (G^) (polca/ymdaith)
Hŵ Mlân (G*/ D*) (cân)
Hyd y Frwynen (Em~) (polca)
Hyder (Am~) (emyn)

I Ffwrdd â'r Ffrancwyr (G^) (jig)
I Lawr â'r Ffrancwyr (G~) (jig)

Jig Arglwydd Caernarfon (G~) (polca)
Jig Hyder (Am^) (jig)
Jig Owen (G^) (jig)
Jigolo (A~) (jig)
Jig Syr Watcyn (D~)
(jig)
Jig Titrwm  (Em~)
(jig)
Jig y Car Gwyllt (D^) (jig)
Jingle Bells (G*) (polca)
Jo's Highland Cake (G^) (walts)
Joio (D~) (polca)

(I) Lawr â'r Ffrancwyr (G~) (jig)
Lili (Y) (D~) (polca)
Lorient (Em*) (alaw)

Llancesau Trefaldwyn (D^) (jig)
Llanthony Abbey (G~) (polca)
Llawenydd Ap Tomos (G^) (polca)
Llawenydd i'r Byd (D~) (polca)
Llawenydd Pob Llu (D~) (polca)
Llawn Hyder (D^) (jig)
Llety'r Bugail (G~) (alaw  gorymdeithio)
Lliw'r Lili Ymhlith y Drain (G*) (alaw / walts)
Llongau Caernarfon (Em*) (alaw)
Llwyn Onn - syml (G*) (walts)
Llwyn Onn (G~) (walts)
Llwytcoed (G~) (polca)
Llygad y Dydd (D^) (dawns)
Llygod yn y Felyn (Am~) (jig)
Mabsant (Am~) (jig)
Machynlleth (G^) (polca)
Mae Gwahoddiad (G*) (carol Plygain)
Mae'r Ddaear yn Glasu (Bm~) (cân)
Mae'r Nos yn Ddu (D*) (carol)
Mae'r Nos yn Fwyn ym Methlehem (C*) (carol)
Malltraeth (G^) (walts)
Mân Ddarlun (D~) (polca/pibddawns)
Mantell Siani (G~) (polca/pibddawns)
Marchogion Eryri (D^) (jig)
Marchogion yr Wyddfa (D^) (jig)
Mari Lwyd (D~) (cân)
Marwnad yr Ehedydd (D)  (alaw)
Marwnad yr Heliwr (Em~)
Megan a gollodd ei gardas (G*) (walts)
Meillionen Meirionnyd (G~) (dawns llys)
Meillionen (G~) (fel pibddawns)
Melin Llynnon (G^) (JIg)
Melin Llynnon fel polca (G~) (polca)
Merch Megan syml (G*) (walts)
Merch Megan (G~) (walts)
Merch y Tafarnwr (D~) (jig)
Migldi Magldi (D~) (polca)
Moel yr Wyddfa (G^) (polca)
Moliannwn (A~) (cân, dawns sgwâr)
Mopsi Don (G^) (jig)
Môn (D~) (polca)
Morfa'r Frenhines (Em~) (alaw/walts)
Morfa Rhuddlan (Em~) (alaw/walts)
Morgawr (D^) (rîl)
Morgan Rattlar (G~) (jig)
Morys Cymreig ( D^) (polca/ymdaith)
Morys Morgannwg (G~) (ymdaith)
Mursen yn ei Menyg ( D^) (jig)
Mwynder Corwen (D~) (pibddawns)
Mwynen Cynwyd, syml (G*) (jig)
Mwynen Merthyr (G~) (alaw)
Mwynen Môn (Am~) (polca)
Mwnci (Y) (D^) (pibddawns / rîl)
Mympwy Llwyd (G^) (polca)
Mympwy Llwyd (D^) (polca)
Mympwy Portheinon (G^) (polca/ymdaith)
Mynachlog Nedd (Em*) (alaw)

Neidod Twm Bach (Am^) (jig naid)
Neyland Ferry (D^) (jig)
Nos Fawrth (G~)
(walts)
Nos Fercher (D^) (ymdaith)
Nos Galan (D~) (cân)
Nos Galan (G~) (polca)
Nos Sadwrn y Gweithwyr (G~)
(walts)
Nyth y Gwcw  (Dm~) (polca)
Nyth y Gog  (Em^) (polca)

O Gylch y Ford Gron (D^) (2-step)

O Uchel Dras Oedd Siencyn (Am^) (ymdaith/polca)

Paid âm Twylllo (G~) (jig)
Pant Corlan yr Ŵyn (G~) (polca)
Pant Corlan yr Ŵyn (G~) (fel pibddawns)
Pant  y Pistyll (G~) (jig)
Pawl haf (G~) (polca)
Pen Rhaw (G~) (polca)
Per Oslef (fersiwn Bob Evans) (G~) (alaw - polca)
Pibydd Du (Y) (D~) (Ymdaith)
Pibddawns Aberhonddu (G^) (pibddawns/rîl)
Pibddawns Abertawe (D^) (fel pibddawns)
Pibddawns Abertawe (D^) (fel rîl)
Pibddawns Belfast (D^) (fel rîl)
Pibddawns Birmingham (D^) (fel rîl)
Pibddawns Caer (D^) (pibddawns)
Pibddawns Caerfyrddin (D^) (pibddawns)
Pibddawns Dowlais (D^) (pibddawns)
Pibddawns Dowlais (D^) (fel rîl)
Pibddawns Dowlais fel rîl (D^) (rîl)
Pibddawns Glasgow (G^) (fel rîl)
Pibddawns y Gorllewin (D^) (fel rîl)
Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^) (rîl / polca)
Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^) (fel pibddawns)
Pibddawns Heol y Felin (D~) (pibddawns)
Pibddawns Llundain (G^) (pibddawns)
Pibddawns Llansadwrn (D^) (pibddawns)
Pibddawns Meirionnydd (D^)(pibddawns)
Pibddawns Merthyr (G^) (pibddawns/rîl)
Pibddawns Morgannwg (D^)(pibddawns)
Pibddawns Mynwy (G^) (pibddawns)
Pibddawns Trenewydd Caeredin (D^) (pibddawns)
Pibddawns Penrhos (D^)(pibddawns)
Pibddawns Pritchard (D^)(fel polca)
Pibddawns Wrecsam (D^) (pibddawns)
Pibddawns Y Glöwr (D^) (pibddawns)
Pibddawns Y Mwnci (D^) (fel pibddawns)
Pibddawns Y Navi (G~) (pibddawns)
Pigau'r Dur (D~) (dawns llys)
Pigau'r Dur (G~) (polca)
Pisio ar y Gwair (G~) (jig)
Polca Cefn Coed (D~) (polca)
Polca Cefn Coed (G~) (polca)
Polca d'Auvergne (G~) (polca)
Polca Rhydycar (G~) (polca)
Polca Redowa (G~) (polca)
Pont Cleddau (G^) (jig)
Pren ar y Bryn (Em*) (cân)
Pum Chwecheiniog) (D~) (walts)
Pural Fesur (Y) (G~) (walts)
Pwt-ar-y-bys (D~) (polca)
Pwt-ar-y-bys - syml (D*) (polca)
Pwt-ar-y-bys (D~) (pibddawns)

Rachel Dafydd Ifan (A~) (dawns sgwâr)
Rali Twm Siôn (G~) (polca)
Rasys Cas-Gwent (G^) (jig)
Rîl Clawdd Offa (D^) (rîl)
Rîl Chwi Fechgyn (D^) (rîl)
Rîl Gŵyr (G^) (pibddawns)
Rîl Llandaf (G^) (polca)
Rîl Llanofer (G^) (alaw telyn / polca)
Robin Ddiog (Am~) (jig)
Robin Ddiog (Gm~) (jig)
Rownd yr Horn (G~) (polca)

Rhediad i'r Odyn (D~)  (jig)
Rheged (G*)  (walts)
Rhuban Morfudd (G~) (walts)
Rhif Wyth (G^) (pibddawns/rîl)
Rhisiart Annwyl (fersiwn Bob) (G~) (alaw - polca)
Rhyfelgyrch Capten Morgan (G~) (ymdeithdon)
Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech (G~) (ymdeithdon)

Santiana (Em*) (cân)
Sawdl y Fuwch(Dm^) (dawns)
Sbonc Bogl (G~) (jig)
Seren y Bore (G~) (polca)
Sesiwn yng Nghymru (D^) (jig)
Si Hei Lwli (G*) (alaw)

Siop y Pentre (G~) (jig)
Sling Swing  (D~) (rîl)
Slipio  (G^) (jig naid)

Tafarn y Wheatsheaf (G^) (jig)
Tafliad Carreg  (D~) (polca)
Taith ar y Fferi  (G~) (polca)
Taith Dadi  (D^) (rîl)
Taith Drwy Gymru (D^) (jig)
Teg Oedd yr Awel (Dm~) (alaw)
Titrwm Tatrwm (Em~) (alaw)
Tom Edwards (G^) (jig)
Tom Jones (D^) (jig)
Tôn Alarch (G~) (walts)
Tôn Garol (C*) (walts)
Tôn Garol (G*) (walts)
Ton ton ton (Em~) (polca)
Tôn y Melinyddd (G~) (polca)
Torth o Fara (G*) (jig)
Tri a Chwech (D~) (walts)
Tri a Thri (G~) (polca)
Tri Chant o Bunnau (D~) (walts)
Triban Morgannwg (Syml)  (D*) (cân)
Triban Morgannwg (+ amrywiadau)  (D~) (cân)
Triban Morgannwg  (G~) (polca)
Triban Morgannwg - Hoff Bethau  (D*) (cân)
(Y) Trydydd Dydd (C~) (walts)
(Y) Trydydd Dydd (D~) (walts)
Tua Bethl'em Dref (Em~) (carol)
Tŵr Gwyn (Dm~)
(ymdeithdon)
Tŷ a Gardd (G~) (jig)
Tŷ Coch Caerdydd (G~) (polca)
Tŷ Crwn (D~) (jig)
Tŷ Fy Nhad (G*) (alaw)

Uchder Cader Idris (D~) (polca)

Walts Abernant (D~) (walts)
Walts Trefforest (G~) (walts)
Walts Tri a Thri (G*) (walts)
Walts Hwngaria (G*) (alaw telyn / walts)
Washael (Y) (D~) (cân)
Washael (Y) (G~) (cân)
Wel Dyma'r Bore Gore 'Rioed (G*) (carol Plygain)
Waun y Cwm (G~) (polca)
Wele Gwawriodd ( G*) (carol)
Welsh Morris ( D^) (polca / ymdaith)
Welsh Rabbit (D~) (jig)
Wyres Megan (G^) (walts)

Y Bachgen Main (Am~) (alaw)
Y Ceiliog Du (D~) (alaw pib)
Y Ceiliog Gwyn (D~) (dawns naid)
Y Coroni (D~)  (polca/pibddawns)
Y Cwac Cymreig (G~) (polca)
Y Ddafad Gorniog (G~) (dawns naid)
Y Delyn Newydd (G~) (polca)
Y Derwydd (D^) (jig)
Y Dydd (G~) (alaw / polca)
Y Dydd Cyntaf o Awst (D~) (polca)
Y Ferch o blwy Penderyn (G~)
(walts)
Y Ferch o Sger (C~) (alaw)
Y Gaseg Felen (D~) (cân)
Y Gelynnen (D~) (polca)
Y Gog Lwydlas (Dm*,Am*) (cân)
Y Gog Lwydlas (Am^) (Jig naid)

Y  Lili (D~) (polca)
Y Mwnci (D^) (pibddawns / rîl)
Y Navi, Pibddawns (G~) (pibddawns)
Y Pibydd Du (D~) (polca)
Y Pural Fesur (C~) (walts)

Y Pural Fesur (G~) (walts)
Y Stwffwl (G~) (walts)

Y Trydydd Dydd (C~) (walts)
Ymadawiad y Brenin (Em~) (Gorymdeithdon)

Ymdaith Belle Isle (G~) (pibddawns)
Ymdaith Caerffili (G~) (Ymdeithdon)

Ymdaith Corwen (G^) (jig)

Ymdaith Gŵyl Dewi (D~) (Ymdeithdon)
Ymdaith Morgannwg (G~) (Ymdeithdon)
Ymdaith yr Hen Gymry (Am~) (Ymdeithdon)

Ymdaith yr Hen Gymry (Em~) (Ymdaith/polca)
Ymdeithdon Capten Reed (G~) (Ymdaith)
Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun (G~) (walts)
Ymgyrchdon y Waunlwyd (G~) (polca)
Yr Eingion Dur (D^)
(rîl)
Yr Hafren (C*) (alaw) 
Yr Hafren (G*) (alaw)

Alawon syml
Easy tunes
Afon Gwy (C*) (walts)
Afon Gwy (G*) (walts)
Alaw Fach (C*) (alaw - walts)
Alaw Fach (D*) (alaw - walts)
Alawon fy Ngwlad (Am*) (alaw - walts)
Alawon fy Ngwlad (Em*) (alaw - walts)
Anthem Wcráin (G*) (alaw)
Ap Tricet ap Siôn (G~) (dawns clocs)
Ar Dymor Gaeaf (D*) (cân)
Ar Dymor Gaeaf (G*) (cân)
Ar Gyfer Heddiw'r Bore (G*) (cân)
Ar Hyd y Nos (G*) (alaw)
Ar lan y Môr (D*) (alaw)

Beth yw'r Haf i Mi? (Em*) (alaw/polka)
Breuddwyd (Em*) (alaw - walts)
Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C*) (alaw - walts)
Bwthyn fy Nain (Bm*) (cân)
Bwthyn fy Nain (Dm*) (cân)

Cân y Coliar (G*) (alaw - polca)
Cân Doli (C*) (alaw - walts)
Codi Angor (D*) (cân)

Crwtyn Llwyd (Em*) (polca)
Cynghansail y Cymry (C*~) (alaw + amrywiadau)

Da yw swllt (Em*)  (walts, jig)
Dacw Dadi'n Mynd i'r Ffair (C*) (cân)
Daeth Nadolig (G*)
(alaw)
Dan Lwyn y Rosmari (Em*) (alaw pibgorn)
Dawns y Pedair Clocsen (G~) (dawns clocs)
Deio Bach (G*) (alaw)
Difyrrwch Arglwyddes Owen (G*)
Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G*) (polca)
Dydd Trwy'r Dellt (D*) (walts)

Eli Jenkins (gweddi) (D*) (alaw)

F(y Noli 1 Am*) (walts)
Fy Noli 2 (G*) (walts)

Ffoles Llantrisant (D*) (walts)
Fflat Huw Puw (G*) (cân)

Glan Camlad (Em*) (walts)
(Y) Gog Lwydlas (Dm*,Am*) (cân)

Gwahoddiad (D*) (alaw pib)
Gweddi Eli Jenkins (D*) (alaw)
Hafren (C*) (alaw) 
Hafren (G*) (alaw)
Hen Wlad fy Nhadau (C*) (walts)
Heno, Heno (D*) (alaw)
Heno, Heno (G*)  (alaw)
Hiraeth  (D*) (alaw)
Hiraeth  (G*) (alaw - walts)
Hobed o Hilion (Am*) (alaw - walts)
Hoffder Gwenllian (G~) (walts)
Hŵ Mlân (G*/ D*) (cân)

Jingle Bells (G*) (polca)

Lorient (Em*) (alaw)

Llety'r Bugail (G*) (alaw / ymdaith)
Lliw'r Lili Ymhlith y Drain (G*) (alaw / walts)
Llongau Caernarfon (Em*) (alaw)
Llygod yn y Felyn (Am~) (jig)

Mae Gwahoddiad (G*) (carol Plygain)
Mae'r Nos yn Ddu (D*) (carol)
Mae'r Nos yn Fwyn ym Methlehem (C*) (carol)
Marwnad yr Ehedydd (Em*) (alaw)
Megan a gollodd ei gardas (G*) (walts)
Merch Megan syml (G*) (walts)
Mwynder Corwen (D~) (pibddawns)
Mwynen Cynwyd, syml (G*) (jig)

Pren ar y Bryn (Em*) (cân)
Pwt-ar-y-bys - syml (D*) (polca)

Santiana (Em*) (cân)
Si Hei Lwli (G*) (alaw)

Tôn Garol (C*) (walts)
Tôn Garol (G*) (walts)
Torth o Fara (G*) (jig)
Triban Morgannwg (Syml)  (D*) (cân)
Tŷ Fy Nhad (G*) (alaw)

Walts Hwngaria (G*) (alaw telyn / walts)
Walts Tri a Thri (G*) (walts)
Wel Dyma'r Bore Gore 'Rioed (G*) (carol Plygain)
Wele Gwawriodd ( G*) (carol)

Y Gog Lwydlas (Dm*,Am*) (cân)
(Yr) Hafren (C*) (alaw) 
(Yr) Hafren (G*) (alaw)

Alawon llai syml
Less easy tunes
Abaty Llantoni (G~) (polca)
Aberawelon (Am~) (dawns llys)
Aberdaugleddau (C,G,A ~) (jig)
Abergenni (Em~) (dawns llys)
Aberllonydd (G~) (dawns llys)
Agoriad y Blodau (G~) (alaw)
Ap Siencyn (G~) (jig)
Ap Siencyn (D~) (jig)
Ar Dymor Gaeaf (G~) (jig)

(Y) Bachgen Main (Am~) (alaw)
Bechgyn yn Chwarae  (Am~) (polca)
Belle Isle March (G~) (pibddawns)
Blodau'r Drain (Am~) (walts)

Bois y Chwarel (G~) (polca)
Breuddwyd y Frenhines (G~) (polca)
Bryniau'r Iwerddon (Dm~)
Bwlch Llanberis (G~) (walts)

Cader Idris (D~) (walts)
Cainc Dafydd Broffwyd (G~) (walts)
Cainc y Cathreiwr (G~) (cân)
Cainc y Medelwr (G~) (alaw)
Caerffili (Ymdaith) (G~) (ymdeithdon)
Cambro Brython (G~) (polca/pibddawns)
Cambro Brython (A~) (dawns sgwâr)
Capten Morgan (Rhyfelgyrch) (G~) (ymdeithdon)
Caru Doli (G~) (alaw)
Cefn y Brithdir (Em~) (alaw)
Codi Calonnau (G~) (rîl)
Codi'r Hwyl (G~) (polca)
Codiad yr Ehedydd (G~)
(polca)
Consêt Abram Ifan (D~) (miniwet)
Consêt Arglwyddes Treffael (Am~) (walts)

Criw Porth Tywyn (D~) (polca)
Croen y Ddafad Felen (C~) (jig)
Croen y Ddafad Felen (G~) (dawns neidio)
(Y) Cwac Cymreig (G~) (polca)
Cymro o Ble? (G~) (jig)
Cynghansail y Cymry (C*~) (alaw + amrywiadau)
Cynghansail y Cymry (D*~^) (alaw + amrywiadau)

Dafydd y Garreg Wen (Am~) (alaw telyn)
Dafydd Ifan Tomos (G~) (alaw telyn / polca)
Dawns y Pedair Clocsen (G~) (dawns clocs)
Dawns y Pistyll (D~) (walts)
(Y) Delyn Newydd (D~) (polca)
(Y) Delyn Newydd (G~) (polca)
Diafol yn y Llwyn (G~) (polca)
Dic Siôn Dafydd (Em~) (polca)
Diferiad y Gerwyn (D~) (miniwet)
Difyrrwch Bleddyn ap Cynddyn (D~) (jig)
Difyrrwch Corbett Ynysmaengwyn (D~) (jig)
Difyrrwch Gwŷr Caernarfon (G~) (jig)
Difyrrwch Gwŷr Llangrallo (G~) (polca)
Difyrrwch Gwŷr Llanilltud (G~) (jig)
Difyrrwch y Melinydd (Em~) (polca)
Ding Dong, Llawen Iawn yw Cân (D~) (polca)
Doed a Ddêl (D~) (jig)
Dŵr Glân (Am~) (alaw)
Dŵr Glân (Gm~) (pibddawns/polca)
Dŵr yr Afon (Am~) (jig)
Dyffryn Clydach (G~) (ymdeithdon)

(Y) Dydd (G~) (alaw / polca)
Y Dydd Cyntaf o Awst (D~)
(polca)
Dydd Gŵyl Dewi (D~) (Ymdeithdon)

(Y) Ddafad Gorniog (G~) (dawns neidio)

Eisteddfod Caerfyrddin (G~) (jig)

(Y) Farchnad (D~) (Ymdeithdon)
(Y) Fedle Fawr (Dm~) (ymdeithdon)
(Y) Ferch o blwy Penderyn (G~) (walts)
(Y) Ferch o Sger (C~) (alaw)
Fy Ngwely Plu (G~) (jig)

Ffaniglen (D~) (polca)
Ffanni Blodau'r Ffair (G~) (jig)
Ffarwel i'r Marian (Dm^) (walts)
Ffidl ffadl (G~) (polca)
Ffoi o'r Wcráin (G~) (rîl)

Gaseg Felen (Y) (D~) (cân)
Gelynnen (Y) (D~) (polca)
Gelynnen (Y) (G~) (2-gam)
Glân Meddwdod Mwyn (D~) (walts)

Glanbargoed (D~) (polca)
Glandyfi (G~) (jig)
Glwysen (Am~) (walts)

Gorhoffedd Owain Cyfeiliog (G~) (Pibddawns)
Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D^) (jig)
Gorymdaith Morys (D~) (ymdaith)
Gwenynen Gwent (G~) (polca)
Gwlychu'r Gwair (G~) (jig)
Gwreiddyn y Pren Ffawydd (G~) (polca)

Harbwr Corc (G~) (jig)
Height of Cader Idris (D~) (polca)
Hela'r Geinach (D~) (rîl)
Hel y Sgwarnog (D~) (polca)
Helygen y Dyffryn (G~) (dawns clocs)
Hen Ferchetan  (Am~) (polca)
Hen Ferchetan  (Dm~) (polca)
Hen Galan (Em~) (polca)
Hen Ŵr Pencader (D~) (alaw pib)
Hiraeth  (D~) (Alaw)
Hoffedd Miss Blisset (G~) (jig)
Hoffedd Miss Williams (G~) (jig)
Hufen Melyn (G~) (alaw)
Hyd y Frwynen (Em~) (polca)
Hyder (Am~) (emyn)

I Ffwrdd â'r Ffrancwyr (G^) (jig)

I Lawr â'r Ffrancwyr (G~) (jig)

Jig Arglwydd Caernarfon (G~)
(polca)
Jigolo (A~) (jig)
Jig Syr Watcyn (D~)
(jig)
Jig Titrwm  (Em~)
(jig)
Jo's Highland Cake (G^) (walts)
Joio (D~) (polca)

(I) Lawr â'r Ffrancwyr (G~) (jig)
Lili (Y) (D~) (polca)

Llanthony Abbey (G~) (polca)
Llawenydd I'r Byd (D~) (polca)
Llawenydd Pob Llu (D~) (polca)
Llety'r Bugail (G~) (alaw / ymdaith)
Llwyn Onn (G~) (walts)
Llwytcoed (G~) (polca)
Llygod yn y Felyn (Am~) (jig)
Mabsant (Am~) (jig)
Mae'r Ddaear yn Glasu (Bm~) (cân)
Mân Ddarlun (D~) (polca/pibddawns)
Mantell Siani (G~) (polca/pibddawns)
Mari Lwyd (D~) (cân)
Malltraeth (G~) (walts)
Meillionen Meirionnyd (G~) (dawns llys)
Meillionen (G~) (fel pibddawns)
Melin Llynnon fel polca (G~) (polca)
Merch Megan (G~) (walts)
Merch y Tafarnwr (D~) (jig)
Migldi Magldi (D~) (polca)
Moel yr Wyddfa (G~) (polca)
Moliannwn (A~) (cân, dawns sgwâr)
Môn (D~) (polca)
Morfa Rhuddlan (Em~) (alaw/walts)
Morfa'r Frenhines (Em~) (alaw/walts)
Morgan Rattlar (G~) (jig)
Morgannwg (Ymdaith) (G~) (ymdeithdon)
Morys Morgannwg (G~) (ymdaith)
Mwynder Corwen (D~) (pibddawns)
Mwynen Merthyr (G~)
(alaw)
Mwynen Môn (Am~) (polca)
Mympwy Llwyd (G^) (polca)
Mympwy Llwyd (D^) (polca)
Mympwy Portheinon (G^) (polca/ymdaith)

Neyland Ferry (D^) (jig)
Nos Fawrth (G~)
(walts)
Nos Sadwrn y Gweithwyr (G~)
(walts)
Nos Galan (G~) (polca)
Nyth y Gwcw  (Dm~) (polca)

Paid âm Twylllo (G~) (jig)
Pant Corlan yr Ŵyn (G~) (polca)
Pant Corlan yr Ŵyn (G~) (fel pibddawns)
Pawl haf (G~) (polca)
Pen Rhaw (G~) (polca)
Pant  y Pistyll (G~) (jig)
Per Oslef (fersiwn Bob Evans) (G~) (alaw - polca)
Pibddawns Aberhonddu (G^) (pibddawns/rîl)
Pibddawns Heol y Felin (D~) (pibddawns)
Pibydd Du (Y) (D~) (polca)
Pigau'r Dur (D~) (dawns llys)
Pigau'r Dur (G~) polca)
Pisio ar y Gwair (G~) (jig)
Polca Cefn Coed (D~) (polca)
Polca Cefn Coed (G~) polca)
Polca d'Auvergne  (G~) (polca)
Polca Redowa (G~) (polca)
Polca Rhydycar (G~) (polca)
Pum Chwecheiniog) (D~) (walts)
Y Pural Fesur (C~) (walts)

Pural Fesur (Y) (G~) (walts)
Pwt-ar-y-bys (D~) (polca)
Pwt-ar-y-bys (D~) (pibddawns)

Rachel Dafydd Ifan (A~) (dawns sgwâr)
Rali Twm Siôn (G~) (polca)

Rhediad i'r Odyn (D~)  (jig)
Rheged (G*)  (walts)
Rhisiart Annwyl (fersiwn Bob) (G~) (alaw - polca)
Rhuban Morfudd (G~) (walts)

Rhyfelgyrch Capten Morgan (G~) (ymdeithdon)
Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech (G~) (ymdeithdon)
Rownd yr Horn (G~) (polca)

Sbonc Bogl (G~) (jig)
Seren y Bore (G~) (polca)
Siop y Pentre (G~) (jig)
Sling Swing  (D~) (rîl)
Slipio  (G^) (jig naid)

Tafliad Carreg  (D~) (polca)
Taith drwy Gymru  (G~) (polca)
Taith Dadi  (D~) (rîl)
Teg Oedd yr Awel (Dm~) (alaw)
Titrwm Tatrwm (Em~) (alaw)
Ton ton ton (Em~) (polca)
Tôn Alarch (G~) (walts)
Tôn y Melinyddd (G~) (polca)
Tri a Thri (G~) (polca)
Tri Chant o Bunnau (D~) (walts)
Triban Morgannwg (+ amrywiadau offerynnol)  (D~) (cân)
Triban Morgannwg  (G~) (polca)
Triban Morgannwg  (G~) (rîl)
(Y) Trydydd Dydd (C~) (walts)
(Y) Trydydd Dydd (D~) (walts)
Tua Bethl'em Dref (Em~) (carol)
Tŵr Gwyn (Dm~) (ymdeithdon)
Tŷ a Gardd (G~) (jig)
Tŷ Coch Caerdydd (G~) (polca)
Tŷ Crwn (D~) (jig)

Uchder Cader Idris (D~) (polca)

Walts Abernant (D~) (walts)
Walts Trefforest (G~) (walts)
Waun y Cwm (G~) (polca)
Welsh Rabbit (D~) (jig)

Y Bachgen Main (Am~) (alaw)
Y Ceiliog Gwyn (D~) (dawns naid)
Y Coroni (D~)  (polca/pibddawns)
Y Cwac Cymreig (G~) (polca)
Y Ddafad Gorniog (G~) (dawns naid)
Y Delyn Newydd (G~) (polca)
Y Dydd (G~) (alaw / polca)
Y Dydd Cyntaf o Awst (D~) (polca)
Y Facsen Felen (D^) (jig naid)
Y Ferch o blwy Penderyn (G~) (walts)
Y Ferch o Sger (C~) (alaw)
Y Gaseg Felen (D~) (cân)
Y Gelynnen (D~) (polca)
Y Lili (D~) (polca)
Y Pibydd Du  (D~) (polca)
Y Pural Fesur (G~) (walts)
Y Stwffwl (G~) (walts)
Y Trydydd Dydd (C~) (walts)
Y Trydydd Dydd (D~) (walts)
Ymadawiad y Brenin (Em~) (Ymdeithdon)

Ymdeithdon Capten Reed (G~) (Ymdaith)
Ymdaith Belle Isle (G~) (pibddawns)
Ymdaith Caerffili (G^) (ymdeithdon)
Ymdaith Corwen (G^) (jig)

Ymdaith Gŵyl Dewi (D~) (Ymdeithdon)
Ymdaith Morgannwg (G~) (ymdeithdon)
Ymdaith yr Hen Gymry (Am~) (Ymdeithdon)

Ymdaith yr Hen Gymry (Em~) (Ymdaith/polca)
Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun (G~) (walts)
Ymgyrchdon y Waunlwyd (G~) (polca)

Alawon sy'n fwy o her
More challenging tunes
Aden y Frân Ddu (D^) (rîl)
Ali Grogan (G^) (jig)

Bedd y Morwr (G^) jig
Blodau'r Grug (D^) (2-step)

Breuddwyd y Wrach (G^) (jig naid)
Byth ar y Sul (D^) (rîl)
Byth ar y Sul (D^) (pibddawns)

Cainc Dafydd ap Gwilym (D^) (jig)
Cainc Ieuan y Telynor Dall (G^) (polca)

Cariadgan y Sguthan (Am^) (alaw)
Castell Caernarfon (D^) (jig)
Clawdd Offa (D^) (jig)
Croen y Ddafad Felen (C~) (jig)
Croesawiad Gwraig y Tý (G^) (jig)
Cwicstep y Bontnewydd (D^) (jig)
Cwrw Da (Em^) (jig naid)
Cynghansail y Cymry (D~^) (alaw + amrywiadau)

Child Grove (Am^) (polca)
Chwi Fechgyn Glân Ffri (G^) (jig)

Dadl Dau (G^) jig
Dere i Jigio (G^) (jig naid)
(Y) Derwydd (D^) (jig)
Difyrrwch Gwŷr Dyfi (Em^) (jig)
Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd (D^) (jig)
Difyrrwch yr Heusor Du (G^) (jig)

(Yr) Eingion Dur (D^)  (rîl)
Erddygan y Pibydd Coch (Dm^) (alaw)

(Y) Facsen Felen (Em^) (jig naid)

Ffaniglen (D^) (polca)
Ffarwel i'r Marian (Dm^) (walts)

Galwyni dros y bar (G^) (pibddawns/rîl)
(Y) Gog Lwydlas (Am^) (Jig naid)
Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D^) (jig)
Gŵr a'i Farch (D^) (pibddawns 3/2, poca, ymdaith)
Gwylnos Croesoswallt (D^) (jig)
Gwyngalch Morgannwg (D^) (jig)
Gwŷr Pen-drêf (G^) (jig)
Gyrru'r Byd o'm Blaen (Am^) (jig naid)

Hafoty'r Fraich Ddu (G^) (jig)
Hela'r Sgyfarnog (D^) (jig)
Hela'r Wiwer (G^) (jig)
Hen Dŷ Coch (Am^) (polca)
Hen Feillionen  (G^) (polca)
Hoffedd ap Hywel (G^) (jig naid)
Hoffedd Ap Tomos (G^) (jig)

Jig Hyder (Am^) (jig)
Jig y Car Gwyllt (D~) (jig)
Joio (D^) (polca)

Llancesau Trefaldwyn (D^) (jig)
Llawenydd Ap Tomos (G^) (polca)
Llawn Hyder (D^) (jig)
Llygad y Dydd (D^) (dawns)

Machynlleth (G^) (polca)
Malltraeth (G^) (walts)
Marchogion Eryri (D^) (jig)
Marchogion Yr Wyddfa (D^) (jig)
Melin Llynnon (G^) (JIg)
Moel yr Wyddfa (G^) (polca)
Mopsi Don (G^) (jig)
Morgawr (D^) (rîl)
Morys Cymreig ( D^) (polca / ymdaith)
Mursen yn ei Menyg ( D^) (polca/ymdaith)
Mympwy Llwyd (G^) (polca)
Mympwy Llwyd (D^) (polca)
Mympwy Portheinon (G^) (polca)
Mwynen Môn (Am~) (jig)
Mwnci (Y) (D^) (pibddawns / rîl)
Neidod Twm Bach (Am^) (jig naid)
Nos Fercher (D^) (ymdaith)
Nyth y Gog  (Em^) (polca)

O Gylch y Ford Gron (D^) (2-step)

O Uchel Dras Oedd Siencyn (Am^) (polca)

Pibddawns Aberhonddu (G^) (pibddawns/rîl)
Pibddawns Abertawe (D^) (fel pibddawns)
Pibddawns Abertawe (D^) (fel rîl)
Pibddawns Belfast (D^) (pibddawns)
Pibddawns Birmingham (D^) (fel rîl)
Pibddawns Caer (D^) (pibddawns)
Pibddawns Caerfyrddin (D^) (pibddawns)
Pibddawns Dowlais (D^) (pibddawns)
Pibddawns Dowlais (D^) (fel rîl)
Pibddawns Dowlais fel rîl (D^) (rîl)
Pibddawns Glasgow (G^) (fel rîl)
Pibddawns y Gorllewin (D^) (fel rîl)
Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^) (rîl / polca)
Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^) (pibddawns)
Pibddawns Llansadwrn (D^) (pibddawns)
Pibddawns Llundain (G^) (pibddawns)
Pibddawns Meirionnydd (D^)(pibddawns)
Pibddawns Merthyr (G^) (pibddawns/rîl)
Pibddawns Morgannwg (D^)(pibddawns)
Pibddawns Mynwy (G^) (pibddawns)
Pibddawns Penrhos (D^)(pibddawns)
Pibddawns Pritchard (D^)(fel polca)
Pibddawns y Glöwr (D^) (pibddawns)
Pibddawns Y Mwnci (D^) (fel pibddawns)
Pibddawns y Mwnci (D^) (pibddawns / rîl)
Pibddawns Belfast (D^) (pibddawns)
Pibdd Trenewydd Caeredin (D^) (pibdd'ns)
Pibddawns Wrecsam (D^) (pibddawns)
Pont Cleddau (G^) (jig)

Rasys Cas-Gwent (G^) (jig)
Rhif Wyth (G^) (pibddawns/rîl)
Rîl Clawdd Offa (D^) (rîl)
Rîl Chwi Fechgyn (D^) (rîl)
Rîl Gŵyr (G^) (pibddawns)
Rîl Llandaf (G^) (polca)
Rîl Llanofer (G^) (alaw telyn / polca)

Sawdl y Fuwch (Dm^) (dawns)
Sesiwn yng Nghymru (D^) (jig)

Tafarn y Wheatsheaf (G^) (jig)
Taith ar y Fferi  (G~) (polca)
Tom Edwards (G^) (jig)
Tom Jones (D^) (jig)
Triban Morgannwg - Hoff Bethau  (D*) (cân)

Welsh Morris ( D^) (polca / ymdaith)
Wyres Megan (G^) (walts)

Y Derwydd (D^)
Y Facsen Felen (D^) (jig naid)
Y Derwydd (D^) (jig)
Y Gog Lwydlas (Am^) (Jig naid)
Y Mwnci (D^) (pibddawns / rîl)
Ymdaith Caerffili (G^) (ymdeithdon)
Ymdaith Corwen (G^) (jig)

Ymdaith yr Hen Gymry (Em^) (ymdaith/polca)

Yr Eingion Dur (D^) (rîl)


Cyfeiriwch eich ymholiadau a'ch sylwadau at:   meurig@sesiwn.com   :your contact  for queries and suggestions

Setiau Sesiwn
Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Digwyddiadau
Session sets
Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Events