CLERA - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

Dysgwch a chwaraewch
Gerddoriaeth Draddodiadol Gymreig
Home page - Tudalen hafan
CLERA - The Society for the Traditional Instruments of Wales

Learn and play
Welsh Traditional Music
Llyfrau Alawon Sesiwn
Setiau alawon misol
Alawon unigol
Caneuon
Digwyddiadau
Session tune books
Monthly tune sets
Individual tunes
Songs
Events

  Cynnwys y
Llyfrau Alawon Sesiwn

Contents of the
Alawon Sesiwn Tune Books

Llyfr  Alawon Sesiwn 1

Session Tune Book 1

Cader Idris (waltsys) tudalen 4
Cader Idris (D~), Llwyn Onn (G~), Merch Megan (G~), Wyres Megan (G^)


Codiad yr Ehedydd
(polcas) tudalen 8
Codiad yr Ehedydd (D~), Gwenynen Gwent (G~), Môn (D~)

Y Coroni (polcas neu bibddawnsiau) tudalen 10
Y Coroni (D~), Mân Ddarlun (D~)

Y Crwtyn Llwyd (polcas) tudalen 12
Beth yw'r Haf i Mi? (Em*), Crwtyn Llwyd (Em*), Dic Siôn Dafydd (Em~)


Y Dydd / Y Coliar (alaw - polcas) tudalen 14
Y Dydd (G~), Per Oslef (fersiwn Bob Evans) (G~), Cân y Coliar (G*), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^)

Y Ferch o Blwy Penderyn (walts) tudalen 18
Y Stwffwl (G~), Megan a Gollodd ei Gardas (G~), Y Ferch o Blwy Penderyn (G*)


Y Gelynnen (polca) tudalen 20
Y Gelynnen (D~), Migldi Magldi (D~)

Gwŷr Pendrêf (jigs) tudalen 21
Gwŷr Pendrêf (G^)
, I Lawr â'r Ffrancwyr G~), Dadl Dau (G^)

Harbwr Corc (jigs) tudalen 23
Torth o Fara (G*), Glandyfi (G~), Harbwr Corc (G~), Mopsi Don (G^)

Hel y Sgwarnog (polcas) tudalen 26 
Hel y Sgwarnog (D~), Ymgyrchdon y Waunllwyd (G^), Cainc Ieuan y Telynor Dall (G^)

Hela'r Sgyfarnog (jigs) tudalen 28
Hela'r Sgyfarnog (D^), Cainc Dafydd ap Gwilym (D^), Tŷ a Gardd (G~)

Hen Ferchetan (waltsys - polcas) tudalen 30
Ffarwel i'r Marian (walts) (Dm^), Nyth y Gwcw  (Dm~), Hen Ferchetan  (Dm~)

Jigiau De Cymru (jigs) tudalen 32
Difyrrwch Gwŷr Pontnewydd (D^), Gwyngalch Morgannwg (D^), Doed a Ddêl (D~), Chwi Fechgyn Glân Ffri (D^)

Y Lili (polcas) tudalen 34
Y PIbydd Du
(D~), Y Lili (D~)

Machynlleth (polcas) tudalen 35
Tŷ Coch Caerdydd
(G~), Machynlleth (G^), Ffaniglen (D~)

Marchogion Eryri (jigs) tudalen 38
Clawdd Offa
(D^), Marchogion yr Wyddfa ((D^), Llancesau Trefaldwyn (D^)


Moel yr Wyddfa (polcas
) tudalen 41
Moel yr Wyddfa (G~), Pawl haf (G~), Ffidl ffadl (G~)

Morfa'r Frenhines (waltsys - polcas) tudalen 44
Morfa'r Frenhines (Em~)
, Hyd y Frwynen (Em~), Nyth y Gog (Em^)

Morgawr (2-step/rîls) tudalen 47
Morgawr (D~), Sling Swing (D~), Yr Eingion Dur (D^)

Morys Morgannwg (ymdeithdonau) tudalen 48
Morys Morgannwg (G~), Gorymdaith Morys (D~), Nos Fercher (D^)


Nos Galan(polcas
) tudalen 50
Nos Galan (G~), Glanbargoed (D~), Llwytcoed (G~)

Polcas De Cymru / Polca Cerfn Coed (polcas
) tudalen 52
Tafliad Carreg
A Stone's Throw (D~), Bechgyn yn Chwarae (Am~), Polca Cefn Coed (G~)


Pwt ar y bys (polcas
) tudalen 54
Pwt-ar-y-Bys (D*), Pant Corlan yr Wyn (G~), Y Delyn Newydd (G~)


Tom Jones
(jigs
) tudalen 56
Gorymdaith Gwŷr Cyfarthfa (D^), Tom Jones (D^), Y Derwydd (D^)

Ton ton ton (alaw - polcas) tudalen 58
Morfa Rhuddlan (Em~), Ton ton ton (Em~), Child Grove (Am^), Hen Dŷ Coch (Am^)

Set Trefforest (waltsys
) tudalen 61
Ffoles Llantrisant (D*), Dawns y Pistyll (D~), Malltraeth (G^), Walts Trefforest (G~)
Llyfr  Alawon Sesiwn 2

Session Tune Book 2

Afon Gwy (waltsys) tudalen 4
Tôn Garol (C*), Afon Gwy (C*), Y Trydydd Dydd (C~)

Afon Gwy yn G/D  (waltsys) tudalen 6
Tôn Garol (G*), Y Trydydd Dydd (G,D~) Afon Gwy (G*)

Agoriad y Blodau (alaw + polcas) tudalen 10
Agoriad y Blodau (G~), Uchder Cader Idris (D~), Gwenynen Gwent (G~)

Arglwydd Caernarfon (set dawns) tudalen 13
Jig Arglwydd Caernarfon (G~),  Amrywiad - alaw 2 (Em~),
Amrywiad - alaw 3 (Em~)


Set Awst (polcas) tudalen 14
Y Dydd Cyntaf o Awst (D~), Môn (D~), Mympwy Llwyd (D~)


Dawns Ceiliog y Rhedyn (dawns neidio) tudalen 16
Croen y Ddafad Felen (G~), Y Ddafad Gorniog (G~), Y Ceiliog Gwyn (D~)

Set Croesoswallt (jigs) tudalen 18
Gwylnos Croesoswallt (D^), Jig Syr Watcyn (D~)

Set y Cwac Cymreig (polcas) tudalen 20
Y Cwac Cymreig (G~), Rîl Llandaf (G^), Joio (D^)

Dawns Cylch y Cymry (jigs) tudalen 22
Difyrrwch Gwŷr Llangrallo (G^), Hoffedd Miss Williams (G~), Ffani Blodau'r Ffair (G~)

Difyrrwch Gwŷr Dyfi (jigs) tudalen 24
Castell Caernarfon
(D^), Difyrrwch Gwŷr Dyfi (Em^), Chwi Fechgyn Glân Ffri (D^)


Glan Camlad (alaw + dawnsiau) tudalen 26
Glan Camlad
(Em*), Llwyn Onn (G*), Rhif Wyth (G^)


Glân Meddwdod Mwyn (walts) tudalen 28
Ymdeithdon Gwŷr Hirwaun (G*), Glân Meddwdod Mwyn (D*)

Hen Galan (caneuon + polcas) tudalen 30
Hen Galan
(Em~), Cân y Fari Lwyd  (D*), Blwyddyn Newydd Dda  (G*), Nos Galan (G~)

Set yr Hen Gymry (alawon + polcas) tudalen 32
Ymdaith yr Hen Gymry
(Em^), O Uchel Dras Oedd Siencyn (Am^)

Dawns Hoffedd ap Hywel (jigiau naid) tudalen 34
Hoffedd ap Hywel (G^), Breuddwyd y Wrach (D^), Cwrw Da (Em^)

Set Jig Owen (jigs) tudalen 36
Jig Owen (G^), Gyrru'r Byd o'm Blaen (Am^), Bedd y Morwr (G^)


Set Mantell Siani (polcas
) tudalen 38
Mantell Siani (G~), Cambro-Brython (G~), Dic y Cymro (G~)

Set Meillionen (cân + dawns llys + polca) tudalen 41
Hŵ Mlân (G* / D*), Meillionen Meirionnydd (G~), Hen Feillionen (G^)


Set Miniwets Bob (miniwets) tudalen 44
Diferiad y Gerwyn (D~), Consêt Abram Ifan (D~)

Set Owain Cyfeiliog
  (pibddawnsiau + polca
) tudalen 46
Belle Isle March (G~), Gorhoffedd Owain Cyfeiliog (G~), Dŵr Glân (Gm^)


Set Y Pural Fesur (waltsys
) tudalen 49
Y Pural Fesur
(G~), Jo's Highland Cake (G^), Y Polacca Cymreig (G^)


Dawns Rali Twm Siôn (polcas
) tudalen 53
Rali Twm Siôn (G~), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G*), Breuddwyd y Frenhines (G~)

Set Rhuban Morfydd (waltsys) tudalen 56
Tôn Alarch (D~),Cainc Dafydd Broffwyd (G*), Rhuban Morfydd (G~)

Dawns Sawdl y Fuwch (dawns
) tudalen 58
Sawdl y Fuwch (Dm^)
, Llygad y Dydd (D^)

Triawd Bob (alaw - waltsys) tudalen 60
Erddygan y Pibydd Coch (Dm~), Tri a Chwech (G~), Marwnad yr Heliwr (G~)


Ymdeithdonau (Ymdeithdonau
) tudalen 62
Capten Morgan (G~), Gwŷr Harlech  (G~), Caeffili
(G~), Morgannwg (G~)
Llyfr  Alawon Sesiwn 3

Session Tune Book 3

Set Amser Gwely  (hwiangerddi) tudalen 4
Ar hyd y Nos (G*), Heno Heno (G*), Si Hei Lwli (G*)

Ap Siencyn (jigs) tudalen 6
Ap Siencyn (G~), Hoffedd Miss Williams (G~), Hoffedd Miss Blisset (G~),

Ap Tomos (polcas) tudalen 8
Mympwy Portheinon (G^)
, Llawenydd Ap Tomos (G^), Mympwy Llwyd (G^)

Set yr Arian  (waltsys)  tudalen 10
Da yw Swllt (cân, Em*), Pum Chwecheiniog (D~), Jig Da yw Swllt (Em), Tri Chant o Bunnau (D~)

Set Cefn y Brithdir (alaw + polcas)  tudalen 12
Cefn y Brithdir (Em~), Mwynen Môn (Am~), Polca Cefn Coed (D~)

Y Ceiliog Du
(alawon pibau)  tudalen 14
Mi Glywaf Dyner Lais
(D*), Y Ceiliog Du (D~), Hen Ŵr Pencader (D~), Y Delyn Newydd (D)

Criw Porth Tywyn (caneuon + polcas)  tudalen 16
Codi Angor (D*), Y Pibydd Du (D*),
Criw Porth Tywyn (D~), Y Lili (D~)

Set Dafydd Ifan Tomos (caneuon telyn)  tudalen 18
Walts Hwngaria (G*), Dafydd Ifan Tomos (G~), Rîl Llanofer (G^)

Set Dafydd y Garreg Wen (caneuon telyn)  tudalen 20
Y Bachgen Main (Am~), Dafydd y Garreg Wen (Am~), Cariadgan y Sguthan (Am (^)


Eisteddfod Caerfyrddin (jigs)  tudalen 22
Difyrrwch Gwŷr Llanilltud (G~), Eisteddfod Caerfyrddin (G~), Croesawiad Gwraig y Tŷ (G^)

Set y Facsen Felen (jigs)  tudalen 24
Taith drwy Gymru (D^), Y Facsen Felen (Em^), Sesiwn yng Nghymru (D^)

Set Y Ferch o Sger (alawon + jig)  tudalen 26
Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C~), Y Ferch o Sger (C~), Croen y Ddafad Felen (C*)

Dawns Ffaniglen (polcas)  tudalen 28
Ffaniglen / Ymdaith Gwŷr Dyfnaint (D~^), Difyrrwch Gwŷr Llanfabon (G~)

Set Glwysen (waltsys)  tudalen 30
Blodau'r Drain
(Am~), Consêt Arglwyddes Treffael (Am~), Glwysen (Am~)

Set Hela'r Wiwer (jigs)  tudalen 32
Hela'r Wiwer (G^), Tŷ Crwn (D~), Ymdaith Corwen (G^)

Set Heol y Felin (pibddanwsiau)  tudalen 34
Pibddawns Heol y Felin (D^), Pibddawns Dowlais (D^), Byth ar y Sul (D^)

Set Hiraeth (alawon)  tudalen 36
Hiraeth (G*), Llety'r Bugail (G~), Caru Doli (G~)

Set Hobed o Hilion (alawon)  tudalen 37
Breuddwyd Dafydd Rhys (Am*), Hobed o Hilion / Alawon fy Ngwlad (Am*), Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C*)

Jigs Jeff (jigs)  (G^,Am~, A~)  tudalen 38
Melyn Llynnon (G^), Mabsant (Am~), Jigolo (A~)

Jigs y Rasys (jigs)  tudalen 40
Jig y Car Gwyllt (D^), Rasys Cas-Gwent (G^), Difyrrwch yr Heusor Du (G^)

Set Llewelyn Alaw (alaw, ymdaith, rîl)  tudalen 42
Walts Abernant (D~), Ymdaith Capten Reed (G~), Pibddawns Dowlais fel rîl (D^)

Set Llonder (pibddanwsiau)  tudalen 46
Pibddawns Meirionnydd (D^),
Pibddawns Penrhos (D^), Byth ar y Sul (D^)


Set Moliannwn (dawnsiau sgwâr) 
tudalen 48
Cambro Brython (G~),(A~), Moliannwn (A~), Rachel Dafydd Ifan (A~)

Set Pibddawns Caerfyrddin (pibddawnsiau)  tudalen 52
Pibddawns Caerfyrddin (D^), Pibddawns Y Mwnci (D^), Pibddawns Abertawe (D^)


Set Pibddawnsiau De Cymru (pibddawnsiau) 
tudalen 54
Pibddawns Morgannwg (D^), Pibddawns y Glöwr (D^), Pibddawns Mynwy (G^)

DawnsPont Cleddau (Dawns) (jigs)  tudalen 56
Pont Cleddau (G^)
, I Ffwrdd â'r Ffrancwyr (G~), Neyland Ferry (D~)


Set Y Rhatlar (jigs
)  tudalen 58
Castell Caernarfon (D^), Morgan Rhatlar (D^), Cymro o Ble? (D^)Ddim ar gael mewn print ar hyn o bryd

Not currently available in print

Aberdaugleddau (jigs) Aberdaugleddau (C~), Aberdaugleddau (G~), Aberdaugleddau (A~)

Dawns Abergenni (dawns llys) Abergenni (Em~), Aberllonydd (G~), Aberawelon (Am~)

Set yr Alaw Fach yn C  (waltsys): Y Pural Fesur (C~), Alaw Fach (C*), Y Trydydd Dydd (C~)

Set yr Alaw Fach yn D  (waltsys): Y Pural Fesur (G~), Alaw Fach (D*), Y Trydydd Dydd (D~)

Alawon Carwyn (waltsys) Afon Gwy (G*, Y Ferch o Blwy Penderyn (G~), Clogwyni Glas Fetlar (G~)

Set Ar Dymor Gaeaf (cân + jigs) Ar Dymor Gaeaf (D, G), Jig Ar Dymor Gaeaf (G) Ffanni Blodau'r Ffair (G))

Set Ar Gyfer Heddiw'r Bore (alawon) Ar gyfer Heddiw'r Bore (G*), Dŵr Glân (Am~)

Set Ar Hyd y Nos
(alawon) Ar Hyd y Nos (G*), Marwnad yr Ehedydd (Em*), Si Hei Lwli (G*) *set dechreuwyr*

Set Ar Lan y Môr (alawon) Ar lan y Môr (D*), Heno, Heno (D*), Pwt-ar-y-bys - syml (D*) *set dechreuwyr*

Set Awst 2 (polcas) Môn (D~), Y Dydd Cyntaf o Awst (D~),  Joio (D^)

Set Y Bachgen Main (alawon + polca) Wele Gwawriodd (G*), Y Bachgen Main (Am~), Rîl Clawdd Offa (D^)

Set y Belle Isle ( ymdaith + polca) Belle Isle March (G~), Gorhoffedd Owain Cyfeiliog (G~), Dŵr Glân (Gm^)

Set Y Bontnewydd (jigs) Cwicstep y Bontnewydd (D^), Mursen yn ei Menyg (D^),  Y Derwydd (D^)

Set Y Bois (polcas) Bois y Chwarel (G~), Bechgyn yn Chwarae (Am~),  Codi'r Hwyl (G~)

Set Breuddwyd (alawon) Breuddwyd (Em*), Lliw'r Lili Ymysg y Drain (G*), Hiraeth (G*)

Set Bwthyn fy Nain (alaw + dawnsiau) Bwthyn fy Nain (Dm*), Pigau'r Dur (D~),  Pigau'r Dur (G~)

Set Byth Adre (jigs)Jig y Dydd (G~), Du Fel y Glo (G~),  Byth Adre (A^)

Set Cainc y Medelwr (alawon gyda harmoni) Cainc y Medelwr (G~), Pant Corlan yr Ŵyn (G~), Tŷ Coch Caerdydd (G~)

Caneuon Stacey (caneuon) Da yw swllt (Em*), Tua Bethl'em Dref (Em~), Tôn Garol (G*), Tôn Garol (C*)

Carolau (caneuon) Bwthyn Fy Nain (Am*), Y Gaseg Felen (D~), Mae'r Ddaear yn Glasu (Bm~)

Set y Cathreiwr (cân + jigiau naid) Cainc y Cathreiwr (G~), Dere i Jigio (G^), Slipio (Am^)

Codi Angor (cân + jigs) Codi Angor (D), Sesiwn yng Nghymru (D), Ap Siencyn (D)

Cynghansail y Cymru (alaw) Cynghansail y Cymry (C*,~) - alaw ac amrywiadau - (melody + improvisations)

Cynghansail y Cymru (alaw) Cynghansail y Cymry (D*,~,^) - alaw ac amrywiadau - (melody + improvisations)

Set Dacw Dadi (cân + ymdeithdonau) Dacw Dadi (C*), Taith Dadi (D~), Sbri'r Ffair (Em^), Arglwydd Caernarfon (G~)

Set Deio Bach (alaw + dawnsiau) Deio Bach/Mae Gwahoddiad (G*), Y Gelynnen (G~), Sbonco Bogel (G~)

Set Dyffryn Clydach (alaw + ymdeithdon) Mynachlog Nedd (Em*), Dyffryn Clydach (G~)

Dawns Ffarwel i'r Marian (waltsys) ) Ffarwel i'r Marian (Dm~), Merch Megan (G~)

Dawns Llangadfan Fach (rîls) Triban Morgannwg (G^),  Rîl Chwi Fechgyn(D^)

Dawns Pont Cleddau (jigs) Pont Cleddau (G^), I Ffwrdd â'r Ffrancwyr (G~), Neyland Ferry (D~)

Dawns y Pistyll (waltsys) Ffoles Llantrisant (D*), Dawns y Pistyll (D~), Malltraeth (G~), Walts Llantrisant (G~)

Dawns y Pwdlwr (polcas) Nyth y Gwcw (Dm^), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam fel rîl (G^)^)i

Y Delyn Newydd (polcas)  Y Delyn Newydd (G~), Harmoni i'r Delyn Newydd (G~), Waun Oer (G~)

Set o Dri (walts + polcas)  Walts Tri a Thri (G*), Tri a Thri (G~), Polca d'Auvergne (G~)

Set y Dŵr (jigs) Glan Dyfi (G~), Dŵr yr Afon (Am~), Gwlychu'r Gwair/Pisio ar y Gwair (G~)

Set Y Dydd Cyntaf o Awst (polcas) Y Dydd Cyntaf o Awst (D~), Môn (D~), Mympwy Llwyd (D^)

Set Y Dyddiau'n Estyn (alaw - polcas) Y Dydd (G~), Per Oslef (fersiwn Bob Evans) (G~), Cân y Coliar (G*), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^)

Set Eli Jenkins (alaw + polcas) Gweddi Eli Jenkins (D*), Seren y Bore (G~), Polca'r Waun (G~)

Set Fy Noli (waltsys) Fy Noli 2 (G*), Fy Noli 1 (Am*), Dydd Trwy'r Dellt (D*)

Y Gog Lwydlas (cân + jigiau naid) Y Gog Lwydlas (Dm*), Y Gog Lwydlas (Am*), Jig naid Y Gog Lwydlas (Am*), Neidod Twm Bach (Am*)

Set Gwenan (alawon) Yr Hafren (C*), Paid â'm Twyllo (G~), Yr Hafren (G*)

Gŵr a'i Farch (polca / ymdaith) Arglwydd Caernarfon (D*), Morys Cymreig ( D^), Gŵr a'i Farch (G^)

Set Gŵyl Dewi (ymdeithdonau) Dydd Gŵyl Dewi (D~), Ymdaith yr Hen Gymry (Am~), Ymdaith Gŵyl Dewi (D~)

Set Hela'r Geinach (alaw + rîls) Lorient (Em)*, Hela'r Geinach (D~), Aden y Frân Ddu (D^)

Hen Wlad fy Nhadau (yr Anthem Genedlaethol) (C*)

Set Hoff Bethau (2 step): Triban Hoff Bethau (D^), Blodau'r Grug (D^), O Gylch y Ford Gron (D^)

Set Hufen Melyn (alawon + polca): Mwynen Merthyr (G~), Hufen Melyn (G~), Gwreiddyn y Pren Ffawydd (G~)

Set Huw Puw (cân + polcas): Fflat Huw Puw (G*), Dydd Cyntaf Awst (D~), Pibddawns y Gorllewin (D^)

Set Hyder (emyn + jigs): Hyder (Am~), Jig Hyder (D~), Llawn Hyder (D^)

Jig Arglwydd Caernarfon (polcas/ymdeithdonau): Jig Arglwydd Caernarfon (G), Y Delyn Newydd (G), Mympwy Llwyd (G)

Jigs y Gogledd (jigs)  (G^,Am~, A~), Merch y Tafarnwr (G~), Difyrrwch Bleddyn ap Cynddyn (Em~), Difyrrwch Gwŷr Caernarfon (G~)

Set Llantrisant (waltsys) Ffoles Llantrisant (D*), Dawns y Pistyll (D~), Malltraeth (G~), Walts Llantrisant (G~)

Jig Nic (jigs) Fy Ngwely Plu (G~), Bryniau'r Iwerddon (Dm~), Pant  y Pistyll (D~)

Joio (polcas)  Y Cwac Cymreig (G~), Rîl Llandaf (G^), Joio (D^)

Llawenydd y Nadolig (alawon): Llawenydd i'r Byd (D~), Nos Galan (D~), Ding Dong Llawen Iawn yw Cân (G~)

Llety'r Bugail (alawon): Ymadawiad y Brenin (Em~), Llety'r Bugail (G~)

Llongau Caernarfon (alaw + jigs) Llongau Caernarfon (Em*), Ali Grogan (G^), Welsh Rabbit (D~), Ali Grogan (G^)

Llwyn Onn (waltsys) Glan Camlad (G*). Llwyn Onn (G*). Merch Megan (G*) *set dechreuwyr*

Môn (polcas) Mwynen Môn (Am~), Melin Llynnon fel polca (G~), Môn (D~)

Y Mwnci (pibddawnsiau/rîls ) Rîl Gŵyr (fel pibddawns a rîl) (G^), Pibddawns y Mwnci (fel pibddawns a rîl) (D^)

Mwynder Corwen (pibddawnsiau) Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (fel pibddawns) (G^), Mwynder Corwen (D~)

Mwynen Môn (polcas) Mwynen Môn (Am~), Melin Llynnon fel polca (G~), Môn (D~)

Nadolig (alaw + polcas) Nos Galan (D~), Nos Galan (G~), Tŷ Coch Caerdydd (G~), Jingle Bells (G*)

Nadolig 2021 (carolau) Carol y Blwch (D~), Carol y Blwch (G~), Y Washael (C*)

Nadolig 2022 (carolau) Mae'r Nos yn Fwyn (C*), Wela Dyma'r Bore Gore (G*), Mae Gwahoddiad (G*)

Y Navi Pibddawns y Navi (G~), Pibddawns Heol y Felin (D~), Pibddawns Dowlais (D*)

Set y Pedair Clocsen (polcas) Helygen y Dyffryn (G~), Ap Tricet ap Siôn (G~), Dawns y Pedair Clocsen (G~)

Set y Pentre (alaw, jig, ymdaith) Tŷ Fy Nhad (G*), Siop y Pentre (G~), Y Farchnad (D~)

Set Pibau'r Bryn (cân + alawon pib) Y Pren ar y Bryn (Em*), Pant Corlan yr Ŵyn (G~), Y Delyn Newydd (D~)

Pibddawnsiau'r Ailddinasoedd (rîls) Pibddawns Birmingham (D^), Pibddawns Glasgow (G^), Pibddawns Abertawe (D^)

Pibddawnsiau Dros y Bannau (pibddawnsiau) Galwyni Dros y Bar (G^), Pibddawns Aberhonddu (G^), Pibddawns Merthyr (G^)

Pibddawnsiau'r Gogledd (pibddawnsiau/polcas) Llansadwrn (D^), Pibddawns Caer (D^), Pibddawns Wrecsam (D^)

Set Pibddawnsiau Pwt (pibddawnsiau) Pibddawns Meillionnen (G~), Pibddawns Pwt  (D~), Pibddawns y Pant (G~)

Pibddawnsiau'r Prifddinasoedd
(pibddawnsiau) Pibddawns Trenewydd Caeredin (D^), Pibddawns Belfast (D^), Abertawe (D^)

Polcas Ap Tomos (polcas)  Mympwy Portheinon (G^), Llawenydd Ap Tomos (G^), Pibddawns Gwŷr Hirwaun (D~) Llundain (G^)

Polcas Bob (polcas)  Diafol yn y Llwyn (G~), Polca d'Averon (G~), Polca Redowa (G~)

Set Polca Rhydycar (polcas)  Polca Rhydcar (G~), Abaty Llantoni(G^), Pibddawns Gwŷr Gwrecsam (G^)

Set Robin Ddiog (jigs)  Robin Ddiog (Gm~), Dacw Fuwch! (G~), Robin Ddiog (Am~)

Set y Rosmari (Alaw + jigs)  Dan Lwyn y Rosmari (Em*), Llygod yn y Felin (Am~), Difyrrwch Corbett Ynysmaengwyn (D~)

Rownd yr Horn (alaw + polcas): Afon Gwy (G*). Rownd yr Horn (G~), Hela'r Sgwarnog (D~), Ymgyrchdon y Waunlwyd (G~)

Set Santiana (alaw + polcas) Santiana (Em*), Taith ar y Fferi (G~), Pibddawns Pritchard (D^)

Teg Oedd yr Awel (alaw + ymdeithdonau) Teg Oedd yr Awel (Dm~), Tŵr Gwyn (Dm~), Y Fedle Fawr(Dm~)

Tom Edwards (jigs) Hafoty'r Fraich Ddu (G^), Tom Edwards (G^), Tafarn y Wheatsheaf (G^)

Triban Morgannwg (cân, polca ): Triban syml (D*), Triban gydag amrywiad offerynnol (D~), Triban (G~) ar gyfer dawns Llangadfan Fach

Waltsys Melys (waltsys) Difyrrwch Arglwyddes Owen (G*), Rheged (D~), Bwlch Llanberis (D~)

Waltsys y Gweithwyr (waltsys) Nos Sadwrn y Gweithwyr (G~), Nos Fawrth (G~), Hoffder Gwenllian (G~)

Set yr Wcráin (anthem + rîl): Anthem Wcráin (G*), Codi Calonnau (Am~), Foi o'r Wcráin (Am~)

Y Delyn Newydd (polcas)  Y Delyn Newydd (G~), Harmoni i'r Delyn Newydd (G~), Waun Oer (G~)

Y Ferch o Blwy Penderyn (walts) Y Stwffwl (G~), Megan a Gollodd ei Gardas (G~), Y Ferch o Blwy Penderyn (G*)

Y Ferch o Sger (alawon + jig) Bugeilio'r Gwenith Gwyn (C~), Y Ferch o Sger (C~), Croen y Ddafad Felen (C*)

Y Gog Lwydlas (cân + jigiau naid) Y Gog Lwydlas (Dm*), Y Gog Lwydlas (Am*), Jig naid Y Gog Lwydlas (Am*), Neidod Twm Bach (Am*)

Y Lili (polcas) Y PIbydd Du(D~), Y Lili (D~)

Y Morgawr (2-step/rîls) Morgawr (D^), Sling Swing  (D~), Yr Eingion Dur (D^)

Y Mwnci (pibddawnsiau / rîls ) Rîl Gŵyr (fel pibddawns a rîl) (G^), Pibddawns y Mwnci (fel pibddawns a rîl) (D^)

Y Navi  (pibddawnsiau) Pibddawns y Navi (G~), Pibddawns Heol y Felin (D~), Pibddawns Dowlais (D*)

Y Pural Fesur (waltsys) Y Pural Fesur (G~), Jo's Highland Cake (G^), Yr Eingion Dur (G^)

Cyfeiriwch eich ymholiadau a'ch sylwadau at:   meurig@sesiwn.com   :your contact  for queries and suggestions

Llyfrau Alawon Sesiwn Setiau misol
Trefn y wyddor
Caneuon
Digwyddiadau
Session tune books Monthly sets
Tunes - alphabetical
Songs
Events